Antenneanlægsforsikring

FDA tilbyder i samarbejde med Tryg en antenneanlægsforsikring til FDAs medlemmer til en fordelagtig præmie.

Forsikringen omfatter antenneanlæg, med tilhørende genstande såsom mast, forstærker, fordeler samt kabler i hele foreningens distributionsnet.
Stikledning og tilslutningsdåser m.v. er dækket helt frem til fundamentet på ejendommen, hvis det ikke er dækket på Ejendomsforsikringen.

Forsikringen dækker brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri, hærværk, storm, påkørsel samt gravearbejde.

Præmien beregnes ud fra en forsikringssum, som er den sum, der skal til for at genetablere hele Antenneanlægget fra ny.

Der er en gratis overdækning på 25% på denne sum.

Du kan se de fulde forsikringsbetingelser her - Betingelserne for Antenneanlæg står på side 69 til 73.

For yderligere oplysning om ordningen, kontakt:
Uffe Thygesen, Tlf.: 22 20 82 43 eller mail: uffe.thygesen@tryg.dk
Kim Petersen, Tlf.: 29 37 96 83 eller mail: kim.petersen@tryg.dk