FDA Orientering nr. 1

Lederen: FD-hva´ eller FDA?

FDA bliver hørt og FDA har indflydelse, men har ikke været god nok til at fortælle det udadtil. Det er ved at blive ændret, skriver landsformand Poul Juul.

TV2-afgift på frit valg af tv-kanaler

Politikernes måde at lave brugerbetaling af TV2 er en statsafgift på andre betalings tv-kanaler, mener BOXdanmarks direktør Søren Birksø Sørensen

Politikerne kender ikke grundpakkerne

Hjem, der kun modtager en grundpakke, skal ikke betale for TV2, besluttede politikerne uden at interessere sig for, at der allerede er betalings-tv i nogle grundpakker.
Vicedirektør Ulf Lund forklarer, hvorfor YouSee ikke mener at overtrådt lovgivningen ved at have betalingskanaler i grundpakken.

TV2 må opkræve seerbetaling i 2012

Efter det politiske forlig kom det bag på politikere, at TV2 klarede sig gennem 2008 med et lille overskud. 

Tager toppen af TV2-prisen

Staten tager forlods 120 mio. af brugernes betaling for TV2 fra 2012.

Public service

De enkelte lande kan selv definere, hvad der er public service-tv – og Danmark søger med tilskud at få kommercielle kanaler til også producere den slags udsendelser.
 
Læs også om, at FDA bakker antenneforening op i principiel sag om hvad en generalforsamling kan beslutte, om otte års målbevidst medlemsinformation, om messe om hvad digitalt tv er og kan, om settop bokse til alle husstande i en antenneforening og om et forsøg på at åbne antenneanlæg for flere udbydere.

Ny direktør

1. marts tiltræder Henrik Nielsen som ny direktør i FDA. Mød ham i dette nummer.