FDA Orientering nr. 1

I årets første udgave af FDA orientering, som udkommer 12. februar, giver landsformand Poul Juul bud på udfordringer og muligheder, som landets antenneanlæg kan se frem til i dette nye år.
Det er bl.a. myndighedernes varsling af at overdrage 800 MHz-båndet til mobilt bredbånd, følgerne af pålæg til TDC/YouSee om at åbne sine net for konkurrenters tilbud og ikke mindst en kraftig opfordring til antenneanlæggene om at holde grundpakkerne fri af betalingskanaler.
Vi fortæller, hvordan et rådgivningsfirma belyser de praktiske muligheder for konkurrerende firmaer i de samme kabelnet - og viderebringer en erfaren antennemands gode råd om at síkre kvaliteten i eget anlæg - også hjemme hos brugerne.

Anlæg i skilsmisse

Det har vakt betydelig opmærksomhed, at det ikke er lykkedes to brugerejede antenneanlæg at skilles på en civiliseret måde efter 30 års "ægteskab". I stedet reagerede Nr. Tranders Antenneforening ved at afbryde forbindelsen fra den fælles hovedstation til Gistrup og påvirke beboerne til et oprør - der løb ud i sandet. Sagen fortsætter med tråde til informationsfrihed og det voksende krav i EU om sikring af adgangen til bredbånd.

Urimelige pres er afværget

Højhastighedskomiteen faldt ikke for et voldsomt pres for, at det offentlige skal sikre eller adgang til "hurtigt bredbånd". Dets nære mål om 10 Mbit/s downstream og 5 Mbit/s upstream om tre år bør ikke bekymre antennenlæg. Principielt kan antenneanlæg også leve med fjernelse af tilslutningspligter i lokalplaner, såfremt de lokale investeringer for at følge dem respekteres. Vi gennemgår baggrunden for lokalplanernes pålæg, som i den offentlige debat har fortonet sig, og bringer et eksempel på, hvor en kommune og dens antenneforeninger har forhandlet sig til en fælles forståelse.

Hård kamp om børn som seere

Her kun få måneder efter, det offentlige tv-sendenet gik digitalt med et større tv-udbud til følge, tegner der sig allerede et billede af, at de gamle tv-kanaler har rustet sig til fornyet konkurrence. Vi kigger på børne-tv, som er vokset til syv tv-kanaler på dansk. DR Ramasjang har som ny markeret sig hurtigt og kraftigt, men billedet er ikke entydeligt og kampen om de små seere fortsætter.

 

LEDER: Udfordringer og muligheder

Ved Poul Juul, landsformand
 
Antenneforeningerne og FDA står over for mange og store udfordringer, men heldigvis kommer der løsninger hen ad vejen.
 
Kort før jul meldte IT- og Telestyrelsen ud, at inddragelse af YouSees kunder blandt antenneforeningerne i den regulering af Marked 5, som styrelsen lagde op til for godt et år siden, er opgivet.
Det betyder, at TDCs og YouSees overordnede net bliver åbnet for deres konkurrenter. Det forventes at tage 1-2 år, før systemet er klar. Men det betyder også, at vi i antenneforeningerne kan glæde os over, at vi fortsat selv kan bestemme, hvilke leverandører vi skal have på egne net.
 
For FDA er det tilfredsstillende, at vores saglige indvendinger er blevet hørt af myndighederne. Men sagen er ikke slut, for de reguleringer, der skal ske, kan måske give os nye muligheder. FDA ser frem til forhandlinger herom med YouSee og IT- og Telestyrelsen.
 

800 MHz-båndet
I forhold til IT- og Telestyrelsen har antenneanlæggene en anden væsentlig sag: Det er styrelsens og en række politikeres ønske om at inddrage 800 MHz-båndet til mobilt bredbånd.
 
Tekniske eksperter er uenige om, hvorvidt vi fortsat kan bruge hele båndet på kabel, hvis det bliver brugt på anden måde i luften. Er nettene tætte for ind- og udstråling. Er de HF-tætte?
Det er et problem, hvis de ikke er. Selv om digitaliseringen frigør nogle frekvensområder, giver den også nye muligheder, som også kræver plads i vore net.
Det er endnu en teknisk udfordring, at DVB-T er under udvikling til DVB-T2, der allerede forventes i drift i 2010 flere steder i udlandet. Tilsvarende vil DVB-C blive udviklet til DBV-C2. Det giver udfordringer om nyt udstyr og manglende kompatibilitet bagud.
 

Betalingsfrie grundpakker
Priser og pakker er fortsat en udfordring. Den nye bekendtgørelse om must carry får kommercielle udbydere til at tilbyde betalingskanaler i grundpakker, hvilket naturligvis gør grundpakkerne dyrere.
FDA anbefaler fortsat antenneforeningerne at fastholde en grundpakke, der udelukkende indeholder kanaler, for hvilke der kun skal betales Copydan-afgifter. Betalingskanaler bør henvises til mellem- eller fuldpakkerne.
 
FDA finder det spændende, at nogle politikere gerne vil have undersøgt, om det er muligt at købe flere kanaler i løs vægt i stedet for at skulle købe alt i pakker. FDA medvirker gerne i analyser og diskussioner herom.
 

Fortsat sag truer ikke FDA
Viasat har anket den gamle sag, som det senest tabte i Konkurrencerådet i september 2009. Anken får ingen virkning for FDAmedlemmer. Gennem de aftaler, FDA har indgået med Viasat, er det sikret, at en evt. ændret retstilstand ikke ændrer vilkårene for FDA-medlemmer.
 
Alligevel vil FDA følge sagen opmærksomt, for der kan blive taget stilling til en række principper, som har betydning for antenneanlæggenes konkurrencesituation.
 

FDA støtter fri konkurrence
Regeringens højhastighedskomite har fremsat forslag, der især skal sikre, at den offentlige sektor kommer med på den digitale udvikling.
Komiteen påpeger, at der eksisterer forældede bestemmelser om tilslutningspligt til antenneanlæg, hvilket EU og Konkurrencestyrelsen også interesserer sig for.
 
Antenneanlæg skal kunne klare sig i fri konkurrence. Ellers har vi ingen berettigelse. Så det forslag har FDA ikke problemer med bortset fra særlige situationer, hvor der er pålagt forsyningspligt, eller hvor mulighed for udmeldelse vælter udgifter til allerede foretagne investeringer over på andre. Her må findes en overgangsordning.
 
Højhastighedskomiteens betænkning blev ikke et gennembrud for el- og fiberselskabernes drømme om at udrulle fiber over hele landet og dermed konkurrere med os for vores egne penge. Komiteen foreslår, at alle hjem i bebyggede områder bør have adgang til internet med 50 Mb downstream i 2013. Det opfordrer FDA alle antenneanlæg og internetleverandører til at sætte sig som mål.
 
Transmission af digitale signaler på vores coaxkabler kan allerede i dag nå 100 Mbit/s, og den teoretiske grænse er pt. 300 Mbit/s. Så der bliver næppe behov for at udrulle fiber til hjemmene inden for de første 3-5 år.
 

Giv ikke op!
Når man står over for store udfordringer, kan man enten give op eller stå imod.
 
For en antenneforening kan det sommetider synes nemmest at give op og lukke foreningen. Der er altid andre, der gerne vil levere signaler. Men hvis man træffer den beslutning, er det også den sidste beslutning man har truffet vedrørende priser og indhold for radio- og tv-signaler samt internet. Så bestemmer andre pris og indhold i al fremtid. Derfor er der vægtige grunde til at fastholde og kæmpe for det lokale demokrati og selvbestemmelse på trods af mange udfordringer.
 
Gennem fællesskabet i FDA har alle antenneforeninger den støtte og det fællesskab, der kan være afgørende for foreningernes fremtidige vilkår. Og dermed for forbrugernes mulighed for frit valg og selvbestemmelse i fremtiden.