FDA Orientering nr. 1

Årets første FDA Orientering

udkommer den 17.2.2012 med artikler og nyheder om kabel-tv området, hvor der fortsat sker meget nyt.

Af indholdet fremhæver vi en meget grundig redegørelse for, hvordan en antenneforening med ca. 500 husstande har etableret egen internet-forretning.

En anden antenneforening fortæller om samarbejdet med byens kirke om transmissioner af søndagens gudstjenester.

Vi belyser de nye begreber Smart TV og HbbTV, og fortæller om sikringen af en hovedstation mod skader ved overspænding.

Og en artikel fortæller, at beboerne på plejehjem får billigere tv-signaler, da byens antenneforening blev lukket ind i konkurrence med elforsyningens fibernet.  

 
 

LEDER: Ekstraordinært landsmøde

Ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA

Søndag den 22. januar var 130 delegerede og 22 observatører til ekstraordinært landsmøde i Odense Congress Center.
Det skulle bl.a. træffe beslutning om opkrævning af ekstraordinære kontingenter for 2011, dels medlemskontingent, dels indbetaling til juridisk fond.
FDA er grundlæggende en sund forening, men trækket på egenkapitalen har de seneste tre år været større, end kontingentindbetalingerne har kunnet bære.

Oparbejdet underskud skal væk

For at dække det oparbejdede underskud indstillede hovedbestyrelsen, at landsmødet vedtog dens forslag om helt ekstraordinært at opkræve i gennemsnit yderligere 2,25 kr. pr. tilslutning i 2011, og desuden 0,50 kr. til den juridiske fond. Så vil FDA fortsat have tilstrækkelige midler i fonden til at forfølge principsager for vore medlemsforeninger. Vi vil i hvert enkelt tilfælde konsultere vor egen jurist Peter Vetlov, så vi har et så godt og sikkert udgangspunkt som muligt.
- Forslagene blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen præsenterede ligeledes landsmødet for et nyt budget 2012. Det udviser et solidt overskud funderet på et realiserbart grundlag.

Udvalg om ny struktur

Landsmødet besluttede ligeledes at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med strukturen i FDA. Det handler om regioner, erfa-grupper, hovedbestyrelsens sammensætning m.m. Strukturudvalget kommer til at bestå af tre medlemmer fra den nuværende hovedbestyrelse samt fire fra medlemsforeningerne.

Udvalget forventes at fremlægge sit forslag primo september. Landsmødet i november skal efterfølgende træffe beslutning om udvalgets forslag.

Større, smartere, billigere, grønnere

Fjernsynet, ja sådan kaldte vi det engang med et ganske udmærket dansk ord. Men Smart Fjernsyn lyder ikke så poppet i en annonce. SMART TV klinger bedre - så derfor bruges nu den engelske forkortelse TV.

TV’et var ved fremkomsten en åbenbaring for folket. Alle flokkedes om det. Det var noget særligt og i starten sjældent, så man samledes gerne hos dem, der havde et, for sammen at nyde udsendelsen og snakke om den.
Når den ældre generation i dag fortæller børnebørnene om denne samlede oplevelse sker det, at der kommer en sjov replik ”Jamen mormor, hvordan kunne I blive enige om, hvad I skulle se, når nu I var så mange”. Purken kunne jo ikke vide, at der dengang kun var én kanal at muntre sig med.

TV’et har fået en renæssance som det foretrukne elektroniske apparat i husstanden. På bare seks år er dets andel af markedet vokset fra 40 % i 2005 til 70 % i 2011. Den foretrukne skærmstørrelse er nu 42 tommer, og på den netop afholdte CES messe i Las Vegas blev der vist 55” skærme i OLED kvalitet, som ikke kræver den ”normale” betragtningsafstand.

Det smarte tv

Som SMART-TV er apparatet mere og mere er en sammenbygning af en computer, en smart phone og et fjernsyn.
Hvad betyder det så for mig og min antenneforening?

Omdrejningspunktet for et SMART-TV er internetforbindelsen. Den skal gerne være både hurtig og konkurrencedygtig på prisen. Om antenneforeningen selv skal drive sin internetløsning eller overlade det til andre er helt afhængig af foreningens ønsker og visioner. Der vil i de nye SMART-TV være rigtig mange muligheder for, at forbrugerne selv via de mange indbyggede Apps’er kan forsyne sig med video on demand, tv-serier og meget mere. Og det vil de. 

Billigere og grønnere

På bare seks år er prisen på tv-apparater faldet med 2/3 til stor glæde for forbrugerne.
Derfor skal leverandørerne tjene pengene andre steder. Det gør de bl.a. ved at indgå aftaler med indholdsleverandører. Fjernsynet og tjenester til det bindes sammen.

Strømforbruget på en 32 tommer tv-modtager var i 2005 på 140 Watt/time. I 2011 var det helt nede på 70 Watt/time - vel og mærke for et 42 tommer tv-apparat.
Tilsvarende er stand by-forbruget nu kun 0,3 Watt mod tidligere 3 watt.

Sammen kan vi alt

Hver dansker over tre år ser i gennemsnit fjernsyn i 3 timer og 18 minutter dagligt. Der er altså stor interesse for det produkt, vi som antenneforening leverer signaler til.
Antallet af udbydere, platformene der leveres på, det tekniske udstyr hertil, overgangen fra analogt til digitalt sendte signaler, men også den hurtigere udskiftning kræver, at antenneforeningerne er helt fremme i skoene, hvis vi vil beholde vores markedsandel.

Vi samarbejder fint med de kommercielle, men vi er også nødt til at kunne være et alternativ, der kan gøre det bedre, billigere, hurtigere eller nemmere for vore medlemmer, end vore konkurrenters tilbyder. Ellers forbliver vi ikke husstandens foretrukne signalleverandør.

Hver for sig er vi rigtig gode i antenneforeningerne, men kun sammen kan vi blive endnu bedre, endnu stærkere.
Hvis alle er parate til at dele de gode erfaringer, hvis alle er parate til at lytte til de gode eksempler, hvis alle er parate til kompromisser, hvis alle har foreningskasketten på og tænker fællesskabet frem for sig selv – så kan vi fortsat være den alternative spiller på markedet. Men så er det nu, vi skal rykke sammen - rykke sammen om det, der forener: Forenede Danske Antenneanlæg.