FDA Orientering 6-2017

Leder - Landsformand Thomas Bak

Adgangsvejen til DR´s indhold skal ikke påvirke prisen
Alle danske forbrugere har en berettiget forventning om at betalingen for DRs indhold og tjenester ikke skal afhænge af den enkeltes valg af adgangsvej, nu har Folketinget muligheden for at indfri denne forventning. 
FDA har gennem mange, mange år ihærdigt hævdet det synspunkt, at adgangsvejen alene ikke bør påvirke prisen for indholdet fra DRs mange kanaler og tjenester.
I ’gamle dage’ kaldte vi det dobbelt-betaling, fordi, vi betragter det som netop det. 
En ekstrabetaling for disse public-servicekanaler og tjenester i øvrigt ene og alene baseret på den valgte modtageteknik.

Problemet er vokset
Det, som i bakspejlet næsten synes som i ”gode” gamle dage, at værende urimeligt, er siden kun blevet værre. Det skyldes i høj grad den teknologiske udvikling og FDA har derfor et hovedønske til politikerne op til den kommende medieaftale:
GØR betalingen for DRs mange kanaler og tjenester ENS FOR ALLE!
Politikerne bør sikre, at alle danskere kan tilgå indholdet i DRs kanaler og digitale tjenester ALENE mod at betale den til enhver tid gældende medielicens. Det bør som noget helt naturligt gælde, uanset hvilken teknisk adgangsvej den enkelte husstand eller borger vælger at benytte sig af.
 
Det kan politikerne sikre ved at pålægge DR, at foretage alle nødvendige og tilstræk-kelige ophavsretlige betalinger for at tilgang til materialet kan ses gennem enhver teknisk adgangsvej. 
Det skal gælde uanset om den enkelte husstand vælger at tilgå DRs kanaler gennem en antenne på taget, via det lokale antenneanlægs brede tv-pakke-udbud eller gennem samme anlægs højhastigheds- internetforbindelse.
 
Sådan er det ikke i dag – desværre.
MEN det er måske en af de mest sikre måder for politik-erne på samme tid at styrke dansk indholdsproduktion fremadrettet og fastholde det brede folkelige engage-ment og ejerskab i den helt afgørende digitale infrastruktur bredt i hele landet.
De danske antenneanlæg har gennem de seneste mere end 40 år bidraget aktivt til at sikre et bredt udbud af dansk-produceret kvalitetsindhold i tv.
Det skete første gang meget tydeligt, da de mange anlæg i 1988 sikrede, at det helt nye TV 2 fra dag et var tilgængelig helt uden besvær i omkring 60 procent af alle danske husstande.
Det skete anden gang, da DR2 med rimelighed kunne etableres som en licensfinansieret satellitkanal, der uden de mange antenneanlæg i realiteten ikke ville have kunnet forsvares politisk. 
Men med en så stor udbredelse af antenneanlæg var der en distribution til mindst 60 procent af alle husstande. Siden er det sket i en hel masse andre tilfælde; DK4 – de mange kanaler i TV 2-familien, i TV3-familien, Kanal4, Kanal5 og jeg har sikkert overset nogen.
 
Anlæggene bidrager fortsat meget gerne
Gennem antenneanlæggene formidles en meget betydelig pengestrøm fra for-brugerne til dansk indhold. Det er mest tydeligt i betalingerne til Verdens TV i form af retransmissionsbetalingerne, MEN faktisk så fylder flowet af abonne-mentsbetalinger til de kommercielle kanaler reelt langt mere.
Det vi nu beder om er, at politikerne sikrer, at de forbrugere, som vælger denne vej at tilgå DRs indhold og tjenester, ikke længere skal belastes af ekstrabetalinger for disse ydelser fra vores fælles DR.
Hvis ikke det sker, så er der en be-tydelig risiko for at anlæggenes mange tilslutninger forlader tv-universet og i stedet tilgår DR gennem internet-stikket i stedet for gennem antennestikket. DET kunne vi som anlæg dybest set være lige glade med – for vi har det ikke som en kommerciel forretning at levere tv til medlemmerne. MEN det er vi ikke, fordi vi kerer os meget om at der også i fremtiden vil være et attraktivt danskproduceret og DANSK-SPROGET tv-udbud.
Det bidrager anlæggene gerne til i fremtiden, som vi har gjort det i nu mere end 40 år, MEN det vil være nødvendigt at politikerne hjælper os med fair og lige vilkår – hverken mere eller mindre.

 

God jul og godt nytår.

FDA Orientering 6-2017 kan ses i elektronisk version her!