FDA Orientering 5-2017

Leder - Landsformand Kai Nielsen
 
Om kort tid mødes vi til FDAs messe, konferencer og landsmøde på Hotel Scandic i Kolding. Der bliver lejlighed til at høre indlæg fra leverandører til tv og radio, på standene og se leverandørernes seneste produkter og få en snak med deres repræsentanter om nye muligheder.  Og ikke mindst lejlighed til at møde repræsentanter fra andre antenneforeninger og udvek-sle gode og dårlige erfaringer.
Alle foreninger er midt i den fase hvor medlemmerne der køber færre tv-pakker samtidig  med de vil have højere internethastigheder således  de kan flytte tv-forbruget fra de traditionelle tv-pakker til nogle andre tv-pakker på internet. Det betyder samtidig at de køber direkte fra leverandøren og sparer Copydan afgiften. 
 
I FDA taler vi meget om Copydan-afgifterne
Husstandene betaler licens der bl.a. går til DR og TV2 Regionerne, men der skal også opkræves Copydan afgifter af foreningerne. DRs tv- og radiokanaler samt TV2s tv-kanaler kan hentes via Apps på PC’er, SmartTV, Apple TV o. m. fl. uden der skal betales Copydan-afgifter. Det vil være mere reelt at evt. “Copydan-afgifter” er inkl. i priserne fra leverandørerne til foreningerne.
 
Der kræves stor fleksibilitet i foreningernes tilbud til medlemmerne, nye generationer har nye vaner. For nogle år siden købte jeg en Ipad i New York (kort tid før de blev markedsført her i landet). Efter kort tids brug af den stod det klart at vi stod overfor en revolution på IT - området (jeg har arbejdet med IT i ca.  40 år) - og når jeg ind imellem er ude at supporte min forenings medlemmer er det ikke ualmindelig at børnene, mor og far har hver deres smartphone, Ipad osv. 
 
Jeg er ikke i tvivl om at udviklingen går ligeså hurtigt de næste år. 
Jeg er overbevist om at foreningerne kan klare denne udvikling og samtidig er jeg overbevist at der er behov for en landsorganisation til at skabe lidt orden med hensyn til de love og betingelser vort arbejde kan ske under. Med det vil jeg udtrykke håbet om  der kan ske en samling af antenneforeningerne i en dansk organisation. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet de sidste 2 år - det har været spændende. 
Som bekendt har jeg for længst meddelt at jeg ikke genopstiller til landsformandsposten. En stor tak til kollegaerne i FDA ledelsen (FU og HB) og en stor tak til medarbejderne på sekretariatet.
 
God vind fremover.

 

FDA Orientering 5-2017 kan ses i elektronisk version her!