FDA Orientering 3-2017

Leder - landsformand Kai Nielsen

Flot fremmøde til de 6 Roadshow-møder

Jeg havde desværre kun mulighed for at deltage i Roadshow den første dag i Odense, men jeg har fået gode referater fra de øvrige møder.
Tak for den gode opbakning til møderne.

Samarbejdet med Telecentret gav en god opdatering på de tekniske områder, også en stor tak til Telecentret for at møde op med gode indlæg fra deres leverandører.
Jeg hører, der har været en god snak om FDAs arbejde og organisation med tanker på fremtiden. I forlængelse af den snak har HB indkaldt til ekstraordinært landsmøde søndag den 20. august 2017.

FDAs nuværende organisation af den politiske ledelse har fungeret udmærket gennem årene. Men jeg mener samtidig, at det er et godt tidspunkt at forenkle særligt valgmåden for Hovedbestyrelsen og organisationen som sådan, hvor regionerne foreslås taget ud af vedtægterne.

Det ekstraordinære landsmøde den 20. august skal ændre vedtægterne, således det ordinære landsmøde primo november 2017 kan vælge hovedparten af FDAs nye politiske ledelse, herunder min afløser!
Jeg opfordrer FDAs medlemmer til at deltage i det ekstraordinære landsmøde den 20. august.


Vejen til ekstraordinært Landsmøde
Her resumerer jeg kort de aktiviteter som har ført frem til landsmødet med henblik på at forenkle FDAs politiske ledelse og dermed også en forenklet valgprocedure til samme.

1.  I foråret 2016 var der møde med formændene for region- erne med henblik på at få en dialog om deres syn på aktiviteter i regionerne og generelt. Samtidig blev aftalt et møde med alle regionernes bestyrelsesmedlemmer m.fl. i foråret 2017.

2.  Ved landsmøde i november 2016 havde alle deltagerne mu- lighed for at give gode råd til det fremtidige arbejde mv. i FDA. Heldigvis blev der afleveret mange sedler, som har givet inspiration og råd til hvordan FDA ønskes fremover. Tak til de som gav et bidrag.

3.  I januar 2017 blev, som aftalt med formændene for regionerne, gennemført et velbesøgt FDA Forum med deltagelse af regionsbesty- relsesmedlemmer m.fl. Der blev arbejdet hårdt og nedskrevet mange forventninger til FDAs fremtidige aktiviteter og organisation mv.

4.  I april og maj 2017 er gennemført Roadshow 6 steder i landet, hvor der udover indlæg fra Telecentret, Panther m.fl., også blev tid til en god snak om FDAs fremtid – ledelse og opgaver.

5.  Ultimo maj 2017 har FDAs forretningsudvalg og hovedbestyrelse – in- spireret af de forannævnte møder mv. – besluttet at indkalde til et ekstra- ordinært landsmøde den 20. august måned.

Det ekstraordinære landsmøde er således resultatet af et langt og grundigt forløb, hvor mange medlemmer har bidraget undervejs.


OG så til noget helt andet… som det vist en gang lød i en populær tv-serie.
Hvornår falder prisen på tv-kanaler med dansk superliga?

Seertallene til dansk superligafod- bold styrtdykker, både på stadion og hjemme foran skærmen
Knapt nok er superligaen slut for denne gang, før flere tv-chefer bebuder behov for dramatiske ændringer.

Baggrunden er, at seertallene til kampene i den bedste danske fodboldrække bløder – både på stadion, hvor 19 procent færre tilskuere fandt vej til kampene, sammenlignet med året før, og foran skærmene, hvor næsten hver fjerde seer forsvandt i forhold til foregående sæson. Seertallene til kampene i denne sæson ligger ifølge tal fra Mediawatch 23 procent under sidste sæsons tilsvarende.

Slagsmålet om hvori løsningen kunne bestå er angiveligt gået i gang og en af de centrale personer på tv-siden, Peter Nørrelund, administrerende direktør hos MTG Sports, som er selskabet bag Viasat, har en række ønsker til forandringer, herunder til antallet af hold i den bedste række.
I vores sammenhæng er det måske mere interessant, at en anden central spiller på tv-siden “truer” med at prisen på tv- rettighederne til superligafodbold måske skal ned.

Til BT siger nordisk sportschef hos Discovery Networks, An- ders Antonsen: “Vi kan alt andet lige ikke betale det samme for et produkt, hvor seertallet er faldet med 30-40 procent over de seneste tre-fire år.”
DET helt spændende bliver så, hvornår den samme logik skal slå igennem på de priser, som antenneanlæggene betaler for at få kanalerne til deres pakker.

Vi er mange, som husker hvordan kanalerne gang efter gang har “forklaret store prisstigninger” med nye attraktive sportsrettigheder – eller med, at de populære rettigheder i deres porteføljer stiger voldsomt i pris.
Al rimelighed tilsiger, at den samme logik må gælde, når priserne – og populariteten – bevæger sig nedad.
Spørgsmålet er vel derfor ikke OM prisen falder – men snarere HVORNÅR den falder!

For Viasats vedkommende bliver det ikke i år. Med vanlig beskedenhed “nøjes” Viasat med en stigning på 4 procent fra 1. september (1. januar for TV3 Sport 1). Det er en prisstign- ing, som ligger i størrelsesordenen 4 gange den almindelige forbrugerprisudvikling.

På FDAs vegne ønsker jeg jer alle en god sommer, og håber at mange af medlemmerne kommer til Kolding den 20. august så vi sammen kan forstærke fundamentet for FDAs fremtid. God sommer!

PS: Persondataforordningen der træder i kraft 28. maj 2018 er noget bestyrelserne skal tage alvorligt og sikre sig at fore- ningerne er klar til på dette tidspunkt. Personligt er jeg blevet overrasket over det min forening skal gennemgå og have på plads.

FDA Orientering 3-2017 kan ses i elektronisk version her!