FDA Orientering nr. 6

Vi skal arbejde tæt sammen!

Først og fremmest stor tak til de der gjorde konferencen og messen i Århus til to informative og gode dage for deltagerne.

Jeg glæder mig til arbejdet i FDA og samarbejdet i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen, og ikke mindst samarbejdet med sekretariatets dygtige medarbejdere.
Jeg glæder mig også til samarbejdet med alle i branchen om udvikling af nye produkter og services.
 
Som jeg sagde på landsmødet, takker jeg for valget som ny formand og vil gerne præcisere, at jeg ikke samtidig vil være sekretariatsleder.
Så derfor skal vi snarest finde en dygtig person til dette job i FDA.
 
Et stort ønske for mig er også, at vi skal arbejde aktivt på at samle antenneforeningerne igen. Det være sig gennem et tæt samarbejde eller ved en fusion.
Det er jo de samme udfordringer for den enkelte forening, hvorfor samarbejde er vejen frem.
Jo flere vi er, jo bedre gennemslagskraft vil vi få!
 
For fem år siden kom digital-tv og det har nu helt erstattet analog-tv.
Sker overgangen til streaming lige så hurtigt?
 
YouGovs undersøgelse ”Danskernes nye videovaner” viser, at brugen af streaming er steget markant siden streaming-tjenesternes gennembrud på det danske marked i efteråret 2012.
Det øgede forbrug af film og tv-serier på streaming-tjenesterne har ind til videre primært været på bekostning af det fysiske marked (dvd/Blu-ray), samt til dels traditionelt flow-tv, der oplever konsekvensen i form af såkaldt ”cord-shaving” (kabelcuttere), kunder der skifter store dyre tv-pakker ud med mindre - og et generelt fald i seere.
Musikselskaberne har forstået at udnytte de digitale muligheder, så der bliver bygget nyskabende broer mellem forbrugere og producenter.
Også biograferne har for en stor dels vedkommende formået at modstå presset fra streaming.
Undersøgelsen fra YouGov viser, at danskernes foretrukne medie til at se film stadig er biografen. Undersøgelsens resultater viser dog, at yngre forbrugere forventer at gå mindre i biografen som konsekvens af de nye streaming-muligheder, hvorfor et ændret forbrugsmønster i fremtiden ikke kan afvises.
 
Efterhånden som flere vil gøre brug af online tv-streaming og antallet af streamingtjenester stiger, sammen med antallet af måder, vi kan få adgang til dem på, bliver fremtidens tv også mere foranderligt og komplekst.
Som mange antyder, er der tale om et paradigmeskifte.
Denne udvikling stiller krav til internethastigheden hvorfor flere og flere danske hjem efterspørger fiberbredbånd og høje hastigheder.
Her kan vi som lokale antenneforeninger fortsat spille en afgørende rolle!
Mange antenneforeninger tilbyder allerede højhastigheds-internetforbindelser og husk at vi kan gøre det til særdeles konkurrencedygtige priser og med et højt serviceniveau til gavn for vore medlemmer.
 
Jeg håber også vi kan få en snak med Copydan Verdens TV om priser og
betalingsterminer, et punkt som ligger mange af mine kollegaer på sinde i antenneforeningerne.
Der er mange udfordrende og spændende opgaver, jeg som nyvalgt formand for FDA i samarbejde med Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg skal arbejde med og for.
FDA har som paraplyorganisation mange gode muligheder for at påvirke og samle interesserne for medlemmerne i de danske antenneforeninger.
 
Derfor vil jeg slutteligt opfordre til at kigge fremad og samarbejde og udnytte de mange synergier, der ligger lige for, til gavn for helheden og det enkelte medlem.
Med disse ord vil jeg ønske alle en God jul og Godt Nytår til alle!

2016 venter forude og lad det blive et godt nyt år.
 

Af Kai Nielsen
Landsformand


Se web-udgaven af bladet her:
https://issuu.com/fdadinbrancheorganisation/docs/fda_orientering_6-2015_endelig_6da2b7da665ec7