FDA Orientering nr. 5

En branche under forsat stor forandring.

 
I 2009 slukkede staten for det analoge Tv-signal og dermed startede den digitale æra for
alvor. De fleste antenneanlæg fortsatte dog med at sende analoge Tv-kanaler til deres medlemmer,
men her seks år efter er det ved at være sidste udkald.
 
Dermed siger vi et endeligt farvel til det ”gode gamle” analoge Tv-signal. Dels er behovet
blevet meget mindre, efterhånden som medlemmerne har fornyet det gamle stuealter.
 
En anden vigtig årsag er, at det analoge Tv-signal optager for meget plads i vore kabler.
Den kapacitet kan vi bruge til andre aktuelle behov, så som større bredbåndskapacitet og
tilvalgskanaler (bedre kendt under navnet fritvalgs kanaler).
 
I den seneste tid har vi desuden set flere og flere antenneanlæg ”springe ud af skabet” og
erklære sig som selvstændige leverandører af bredbånd til medlemmerne.
 
Med mulighed for de store forandringer, der åbner sig for at dække behov for en mere
varieret Tv-sening, giver det god mening for foreningen selv at gribe tøjlerne.
Mulighederne byder sig, hvis man vel at mærke selv kan og vil overkomme
det, f.eks. med den hjælp, der kan tilkøbes eksternt.
 
Alt dette og meget mere kan bestyrelsesmedlemmer og ansatte i antenneanlæggene
få mere viden om, ved at lægge vejen forbi Aarhus i dagene 30-31.
oktober, når FDA afvikler årets event.
 
Fredag er konferencedagen, hvor der ud over meget spændende indlæg bliver
tid til at snakke med leverandører og kolleger fra alle egne af landet. Her kan man høre mere om, hvordan andre foreninger griber de udfordringer, som din forening måske også står overfor an.
Erfaringsudveksling er vigtig. Det åbner for nye muligheder og kan være en katalysator i bestyrelsens videre arbejde i at servicere dens slutbrugere endnu bedre.
 
Ud over det faglige er der på FDA Messen plads til det sociale. For nogle er det mere eller mindre ”lønnen” for det kæmpe arbejde, de har udført igennem året for foreningen. Men især åbner det nye muligheder i de uformelle netværk, der så ofte etableres til gensidig fordel. Hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi næsten det hele.
 
Derfor er jeg som formand for brancheforeningen stolt over at FDA, som en non-profit organisation, formår ikke bare at holde liv i FDA Messen, men også at forny den. Dermed forbliver den interessant for både udstillere og besøgende. Deltagerne vil få gode oplevelser og inspiration med hjem såvel fra FDA Messen og fra fredagens konference. Vi ved, at fredagen for mange er en arbejdsdag, men meget tyder på, at vi har ramt rigtigt. Her i starten af oktober var der tilmeldt godt 160 deltagere til konferencen, og vi har fortsat mulighed for at blive flere.
 
Konkurrencen om forbrugerne øges fortsat. De muligheder, som web-streaming giver for et øget og mere varieret udbud, kan imødekomme de ændrede behov for Tv-sening, der er ved at bryde frem. Vores udfordring er, at nye muligheder og seervaner ikke gør branchen nemmere at overskue for hr. og fru Danmark. Der er fortsat brug for lokale antenneanlæg, der uafhængigt kan rådgive og vejlede medlemmerne i, hvad der bedst dækker deres behov indenfor deres økonomiske rammer.
 
Vi skal som antenneanlæg være endnu mere synlig og branding bliver derfor vigtigere end nogensinde før. Vi skal både fortælle om de gode forbrugeroplevelser og fortsat være ærlige om priserne på produkterne og fremhæve den unikke lokale service.
 
Vi kan, vi vil og selvfølgelig tør vi!