FDA Orientering nr. 4

Antenneanlæg med mod på fremtiden

FDA konferencer, messe og udstilling venter forude, henholdsvis den 20. september i Middelfart, det store arrangement den 30. og 31. oktober, og slutteligt landsmødet den 1. november i Aarhus.
Det er dage med masser af nyttige informationer til de danske antenneanlægs bestyr-elser, og ikke mindst til sparring antenneanlæggene imellem. I en tid med flere større forandringer i vores måde at drive antenneanlæg på, og hvor der både fra politisk og fra slutbrugernes side fremsættes stadig nye ”krav” - formelle eller uformelle - til hvilke produkter, foreningerne bør have på ”hylderne”, er det blevet endnu vigtigere at stå sammen i et fællesskab som FDA.
Fritvalg ”spøger” fortsat i kulissen, og vi har nu kunnet læse
i medierne, at det ultimative frie valg, uden en grundpakke
- forventeligt lanceres af Stofa i første kvartal af 2016.
Det er glædeligt for forbrugerne, som ser frem til og har en forventning om, at det så bliver billigere kun at se de tv-kanaler, som de selv har valgt.
Fritvalg bliver også et af de store emner på FDA konferencen i Aarhus, hvortil vi har inviteret repræsentanter fra branchen,
medieordførere, konkurrence- og forbruger-
styrelsen samt Forbrugerrådet til at komme med deres syn på det frie valg. Der er dermed lagt op til en god paneldebat, som modereres af en vært fra TV 2.
En anden vigtig ting for den lokale antenneforening er bran-ding. Vi skal som forening være den kendte og foretrukne leverandør. Vi har brug for at være synlige i slutbrugernes bevidsthed, så de ikke lader sig lokke væk fra foreningen af en dygtig sælger, som kan sælge sand i Sahara.
På konferencen i Middelfart den 20. september får vi firmaet
FoqusSalg til at sætte ord på emnet branding og ikke mindst komme med et oplæg til, hvordan vi får sat antenneanlæggene på Danmarkskortet.
Vi skal vise forbrugerne, at vi lever og har det godt, at vi har en plan, og ikke mindst har det mod på fremtiden, som gør forbrug-erne trygge ved fortsat at blive i det fællesskab der hedder
”antenneforeninger”.
De skal være trygge for, at vi også i morgen kan dække det store flertals ønsker, og vi fortsat vil og kan stræbe efter også at dække mindre-tallets behov, så længe det er økonomisk ansvarligt.
Jeg håber, at så mange som muligt fra bestyrelserne vil afsætte tid til at deltage i FDA´s kommende arrangementer, og jeg glæder mig til at hilse på såvel nye som ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, og med-arbejdere fra foreningerne.
Sammen får vi mod på fremtiden!
Carsten Karlsen
landsformand, FDA.