FDA Orientering nr. 6

Det er koldt på toppen, men det varmer at være medlem af FDA

Lederen skrives denne gang fra det høje og kolde nord, nærmere betegnet Ilulissat i Grønland

Af Carsten Karlsen, Landsformand

Lederen skrives denne gang fra det høje og kolde nord, nærmere betegnet Ilulissat i Grøn­land.

Jeg befinder mig 300 km nord for polarcirklen, hvor der er væsentligt flere mørke end lyse timer på denne tid af året. Årsagen til min tilstedeværelse skyldes en invitation fra NTK, som er en Grønlandsk paraplyorganisation for antenneforeninger, radio- og tv-stationer i Grønland, som er forsamlet til et seminar i netop Ilulissat. Min opgave er at bidrage med et indlæg omkring de faktiske forhold for antenneforeningerne i Danmark, og fortælle om, hvad vi gør for at minimere vore omkostninger og tilsvarende, hvad vi laver af tiltag for at skabe nye indtægter/forretningsområder.

Til forhistorien hører, at Nuuk TV tilbage i august 2014 blev medlem af FDA, og Nuuk TV har formandsskabet i NKT-samarbejdet.

Antenneforeningerne i Grønland har på trods af andre måder at transportere signalet til deres medlemmer på, præcis de samme og på nogle områder endda større udfordringer, som antenneforeningerne har i Danmark, og et af emnerne under seminaret var da også driftsoptimeringer, som bl.a. kunne løses igennem større samarbejde foreningerne imellem, og ved at trække på hinandens stærke sider. Mange af de serviceydel­ser, som FDA tilbyder, heriblandt regnskabsservice, kunne ligeledes være attrak­tive for vore grønlandske kolleger, ligesom juridisk assistance og de forskellige forsikringstilbud også er det.

Det har været et spændende og udbytterigt seminar for alle parter, og jeg har desuden fået tilsagn fra to nye antenneforeninger på Grønland, der kunne være interesseret i et FDA-medlemsskab, hvilket jeg på fællesskabets vegne er både glad og stolt over.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der deltog i årets højdepunkt i Aarhus, nemlig FDA Messen og Landsmødet. Det var en weekend, hvor der blev ”netværket”, hvor nye idéer blev fostret, hvor nye bekendtskaber blev indledt, og hvor troen på vores fælles fremtid blev bekræftet. Jeg er meget taknemmelig for den opbakning, vi i FDA og i foreningerne møder fra vore leverandører og samarbejdspartnere, og som er med til at støtte op om foreningernes daglige virke. Jeg er også glad for opbakningen den anden vej, nemlig opbakningen fra vore medlemsforeninger til udstillerne, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der i vore nye omgivelser på Hotel Radisson Blu er plads til langt flere besøgende, og jeg vil derfor opfordre alle til allerede nu at reservere dato­erne i 2015: henholdsvis den 30.+31. oktober til FDA Messen, samt den 1. november til Landsmødet.

2014 blev året, hvor FDA opnåede at genetablere egenkapitalen, så vi nu

har økonomisk råderum til nye tiltag i årene fremover. Det første projekt bliver en fælles FDA app, som alle medlemsforeninger får tilbudt gratis i løbet af 2015. Nærmere omtale af FDA app’en findes inde i bladet.

Jeg ser frem til et nyt og spændende FDA-år, med nye muligheder og nye løsninger på alle de nye udfordringer, der måtte komme, så vi fortsat kan tjene vores fælles formål, nemlig at skabe gode og billige tv-, radio-, bredbånd- og telefoniløsninger for alle husstande, der er medlem af en antenneforening.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle.

De bedste julehilsner fra

Carsten Karlsen og personalet på sekretariatet