FDA Orientering nr. 6

Leder: Vi kan, vi vil og vi gør det - i nonprofit branchefællesskab
Af Carsten Karlsen, Landsformand 

Jeg kan høre regnen piske mod ruden, blæsten rusker i træerne, himlen er gråblå, det trækker langsomt, men sikkert op til endnu en storm over Danmark, måske en orkan.
Heldigvis lever vi i år 2013 og er blevet varslet om, hvad vi kan forvente os. Prognoserne er til at regne med og ikke mindst har meteorologerne evnen til med stor sandsynlighed at forudsige vejrets udvikling time for time. Måske nok så vigtigt: Vi ved hvornår stormen har passeret.
Rigtig mange er glade for at kunne gøre brug af de data, som meteorologerne frembringer. Det sætter os i stand til at planlægge, hvordan vi sikrer værdier mod ødelæggelse. Om det er store eller små værdier, er mindre væsentligt.
Det, der betyder noget, er, at du kan sikre det, der er værdifuldt for dig og dine. Inden det er for sent.
 
Når kolleger fældes af storm
Når jeg hører om antenneforeningers bestyrelser, der ønsker at ”sælge” medlemmernes antenneforening, ofte uden at FDA er spurgt til råds, oplever jeg det som et stormvejr uden forudgående varsel. Et stormvejr hvor vi mistede en god kollega, ja nærmest som en fiskeskipper, der drog på havet, men aldrig kom hjem igen. Familien til fiskeskipperen kendte om nogen risikoen ved det farefulde erhverv, den kendte en del i omgangskredsen, som havde mistet et familiemedlem, og havde håbet, at det ikke skulle ske for dem selv.
Da antenneforeningen ”sank”, var det kun inderkredsen i familien, der kendte til ”skippers” udfordringer på rejsen. Resten stod uforstående overfor, hvad der var sket.
Nu skal min leder hverken handle om meteorologer, storme, fiskekuttere og skippere. Det, som betyder rigtig meget for os i det daglige, er antenneforeningernes konkurrenceevne i et stærkt digitaliseret marked.
 
Lav en handlingsplan
Kender du og din bestyrelse din antenneforenings ydeevne (anlæggets tilstand og formåen), udfordringer i de indgåede kontrakter med kanalleverandører og servicefirma? Har I en plan for, hvad antenneforeningen skal kunne tilbyde sine medlemmer om et, to, eller fem år. Har I en finansieringsplan (hvor skal pengene komme fra), og har I en strategi for, hvordan I når jeres mål?
Hvis alle bestyrelser i alle foreninger satte sig som mål at udarbejde en konkret forretningsplan senest med udgangen af 2014 - i erkendelse af at det for nogle vil være ganske nyt stof og dermed udfordrende - vil FDA påtage sig opgaven med at facilitere det nødvendige materiale for at sætte bestyrelsen i stand til at lave/få en 360 graders analyse af antenneforeningen.
Det er vigtige data at stå med, når bestyrelsen skal udarbejde målsætning og handlingsplaner. I det forløb vil FDA som brancheforening bakke op og støtte hele forløbet. Kurser, konsulenter, materiale, videndeling, kort sagt alt hvad der skal til, for at bestyrelsen og foreningens medlemmer kender de handlingsalternativer, der er behov for. Så I kan bringe foreningen ind i en ønskværdig og realistisk fremtid.
 
Det starter med dig selv
Det starter som alt andet med ledelse, med dig selv, med bestyrelsen, med viljen til at ville forandre og udvikle. Du skal vide, at du er ikke alene, og at du har FDAs og dine kollegers fulde opbakning hele vejen igennem.
I 2014 skal FDAs aktiviteter være gennemsyret af, at vi tager ansvar for egen udvikling og ønsker at bringe os i en situation, hvor vi stadig gør en forskel for vores slutbrugere. Det skal mærkes, at husstanden er medlem af en antenneforening og ikke blot er en kunde!
Vores mission kunne være: Antenneforeningen vil være den foretrukne leverandør af tv-kanaler og bredbåndsforbindelse i dækningsområdet til pris- og kvalitetsbevidste husstande, der forventer at få den bedste service og betjening.
 
Strategiplan for FDA
I FDAs forretningsudvalg afventer vi nu den 15. december, for da kender vi navnene på vore hovedbestyrelseskollegaer. Den 16. december vil jeg personligt kontakte dem hver især, ønske dem tillykke med valget og fortælle dem, at jeg glæder mig til, at vi samles i januar. Her skal vi sammen udarbejde en strategiplan og aftale, hvordan vi realiserer vore ideer, samt får prioriteret de syv indsatsområder/delmål med tilhørende handlingsplaner i Vision 2015.
Som en afslutning på denne leder, der også afrunder året 2013, vil jeg bringe en stor tak til alle, der er en del af FDA i med- og modvind. FDA befinder sig nu på bagkanten af stormen.
I horisonten anes mulighederne, som venter på at blive samlet op til brug i 2014. Sammen kan vi fortsat gøre en forskel. Til gavn for dem, vi i sidste ende har sat os for at tjene: slutbrugerne - den enkelte husstand.

 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.