FDA Orientering nr. 5

Nye tv-vaner

Nye begreber og nye vaner er ved at revolutionere måden vi ser tv på.

FDA Orientering byder blandt andet på en artikel som ser på mediebilledet anno 2013. Begreber som second screen, cable shaving og streaming er ved at ændre tv-sening som vi hidtil har kendt den. Udviklingen viser, at især tv-pakkerne bliver påvirket at de nye streaming-tjenester, og forbrugerne nu er begyndt at skære de store pakker fra.

Udviklingen ses også i de nye 4K-fjernsyn, som spås at blive arvtageren til HD. FDA Orientering fortæller lidt om hvad 4K er, og om hvordan 4K dominerede den netop afholdte IFA-Messe (messe for forbrugerelektronik) i Berlin.

Optakten til det kommende landsmøde, de årlige road shows, viste med al tydelighed, at det lokale engagement stadig har det godt. Forretningsudvalget (FU) har været på rundrejse til tre af landets byer, hvor målene for Vision 2015 var på dagsordenen.

I dette nummer fortælles også om CMTX-konceptet, slukningen af DAB-signalet, samt at FDAs forsikring for bestyrelses- og ledelsesansvar også dækker ved hackerangreb og netbankindbrud.

LEDER: Er din antenneforening konkurrencedygtig?

ved Carsten Karlsen, landsformand

I FDA har der været talt meget om en ny struktur, dels i strukturudvalget og på roadshows foruden i forretningsudvalget og senest i hovedbestyrelsen. Resultatet er det forslag, der er fremsat i det udsendte kompendium til behandling på landsmødet 3. november i Billund.

Forslaget er et kompromis, der både tilgodeser udvikling og dynamik og sikrer græsrødderne en fortsat aktiv og medbestemmende rolle.

I korte træk betyder forslaget, at hovedbestyrelsen halveres fra 14 til 7 medlemmer, der alle får en fod inden for i regionernes og ERFA-gruppernes arbejdsopgaver, og dermed får vi et mere sammenhængende FDA.

Aktive regioner kan fortsætte det gode arbejde, mens ikke aktive regioner lægges i dvale. ERFA-gruppernes bestyrelser skal fortsat sikre gruppens medlemmer stor indflydelse og påvirkning af egne forhold ud fra en prioriteret liste. Sekretariatets kompetencer tilpasses de opgaver og den retning, som den nye hovedbestyrelse udstikker i forhold til de syv delmål, der skal realisere FDAs Vision 2015.

Hovedformålet med den strukturelle tilpasning er at fastholde et momentum, der sikrer indfrielse af medlemsforeningernes ønsker og behov, i et stærkt konkurrencepræget og hastigt forandrende Tv- og bredbåndsmarked.

FDA Messe på Hotel Legoland i Billund den 1.+2. november 2013

Igen i år afholder FDA den største begivenhed i året: FDA Messen, hvor bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæggene møder gode kolleger, leverandører og indholdsproducenter - og hvor der afvikles konferencer om aktuelle emner, som er vigtig viden for enhver bestyrelse.

Ud over de faglige input fra de respektive udstillere og foredragsholdere knyttes der værdifulde netværk bestyrelserne imellem. Det er med til at give inspiration og mod til selv at prøve nyt i egen forening. Det er også et godt sted for nye bestyrelsesmedlemmer at få indblik i den branche, som de er valgt ind i.

To af de store kanal-distributører, YouSee og Stofa, har i år valgt ikke at benytte sig af muligheden for at møde deres kunder i Billund. Det kan måske være en fordel for deres nærmeste konkurrenter.

Som formand for FDA er jeg stolt over, at der på trods af alle de mange arrangementer, som året rundt tilbydes vores medlemsforeninger, fortsat er opbakning fra udstillere og medlemmer til, at vi i FDA kan lave så flot et arrangement. Tak for det.

I anledning af FDAs 30 års jubilæum, serverer FDA jubilæumskage for alle på messen.

Antenneforeningerne skal forblive konkurrencedygtige

Når jeg ser hvor useriøst vore konkurrenter fortsat opfører sig i deres markedsføring, får jeg blot endnu mere lyst til at være forbrugernes garant for priser, de kan regne med i mere end 3 eller 6 måneder.

Jeg glædes over, at vi kan tilbyde husstandene bredbånd, der er konkurrencedygtigt på både pris og hastighed. Den lokale antenneforening fastholder positionen som husstandens foretrukne leverandør i et frit marked for fjernsyn og bredbånd.

Det er det, der motiverer mig til fortsat at deltage i antenneforeningsarbejdet. Hvis vi rundt i antenneforeningerne fortsat vil være medlemmernes foretrukne leverandører, skal vi udnytte de unikke muligheder, vi har for at samarbejde om fælles kanalindkøb, fælles drift af foreningens ”eget bredbånd”, fælles drift af hovedstation m.m. Samarbejdet sikrer bestyrelserne mindre manuelt arbejde. De bliver mindre sårbare, når ekspertisen findes i fællesskabet.

Det sikrer også fællesskabet konkurrencedygtige priser på tv-kanaler, billigere og hurtigere bredbånd m.m., uden at den lokale forankring sættes over styr. Antenneforeningernes eksistensberettigelse er fortsat billigere og bedre produkter, ærlig markedsføring, og ikke mindst lokal og hurtig service.

Frit valg i boligforeninger etc.

FDA hylder det frie valg både i boligforeninger og i den individuelle husstand. I boligforeninger kan der være visse strukturelle udfordringer i den måde, signalforsyningen er opbygget. En anden udfordring er, at der ikke i et coaxanlæg er plads til flere samtidige leverandører. Derfor bliver man nødt til at vælge leverandører i et udbud.

Kunsten er at lave så korte kontrakter som muligt, gerne en et-årig. Ofte lokker leverandørerne med bonus eller rabatordninger ved længerevarende kontrakter, eller tilbyder at betale for en udbygning af anlægget, hvilket igennem tiden har fristet mange bestyrelser, som måske er mindre opmærksomme på, at der deri er en form for ”stavnsbinding”.

FDA ser meget gerne, at endnu flere boligforeninger melder sig ind i FDA. Vi er klar til at hjælpe afdelingsbestyrelserne med gode råd og praktisk vejledning for at sikre beboerne billigere og bedre tv- og bredbåndsløsninger.

FDAs medlemmer har netop taget de første skridt til oprettelsen af den nye ERFA-gruppe Boligforeninger, hvor ekspertisen er samlet.