FDA Orientering nr. 1

Kabel-tv i fortsat udvikling

Med udgangspunkt i at nye medier som SmartPhones og andre kan sende på dele af 800 MHz-båndet, som landets antenneforeninger og andre kabel-tv net hidtil har været ene om, bruger årets første udgave af Forenede Danske Antenneanlægs tidsskrift en del plads på de forstyrrelser, det kan medføre i hjem tilsluttet kabel-tv net.

I mange husstande har man gennem årene selv forlænget kabelføringer med antennestik, der engang var i orden. Dengang betød der ikke så meget, om de ikke altid var hf-tætte, som det hedder i fagsproget.  

Nu risikerer disse hjem at få deres tv-billeder forstyrret af nye apparater, der bruger de samme frekvenser.

Mens antenneforeningerne har taget deres forholdsregler, er det først nu, at man i hjemmene vil opdage generne. Det sker efterhånden som 800 MHz-båndet tages i brug til andre formål. Antenneforeningerne giver naturligvis en håndsrækning med gode råd og i mange tilfælde praktisk hjælp til at finde de rigtige erstatninger for forældede dele.

De såkaldte SmartTV er en anden udfordring til hjemmene. Det lyder smart – er det så smart, som det udtrykkes? Det er nyt – men man tager fejl, hvis man opfatter det som en erstatning for de traditionelle tv-apparater – uden SmartTV funktionerne.

Men måske er det et både-og?

Hele tv-området er nemlig fortsat i udvikling – ikke kun teknisk, men også kommercielt. Vi ser på opkøb og intensiveret kamp mellem store internationale selskaber – også om danske forbrugernes gunst – penge.

I år ændres ejerforholdene sig endnu engang. Hvem har købt hvem og hvad indebærer det? Vi giver et bud.

LEDER: Frit valg på alle hylder!

Ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA

Politikerne siger det, medierne skriver det, antenneforeningerne vil det, og antenneforeningernes medlemmer dels ønsker, dels kræver det: Frihed til selv at kunne bestemme, om de vil købe tv-kanaler i pakker eller i løssalg, frihed til selv at bestemme om de vil være medlem af en antenneforening, tilsluttet et el-selskab, købe boxer-TV, eller noget helt fjerde.

Når du læser denne leder, er der faldet dom i en Højesteretssag, hvor en håndfuld borgere i Vejle kæmper mod kommunen om ret til selv at bestemme, om de skal være tilsluttet en antenneforening.

Fordele og indflydelse
Uanset udfaldet af dommen står antenneforeningerne med en tabersag. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt for medlemmer, der ønsker et alternativ til deres antenneforening, at få det, så hvorfor ikke bare give slip!
Antenneforeningerne har altid været konkurrencedygtige og tilpasset deres udbud til medlemmernes efterspørgsel. Det skal vi fortsætte med.
Medlemsservicen i en antenneforening findes ikke bedre på markedet, og vi er lokalforankrede og bakker op om det samfund, vi lever i.

Antenneforeningerne har igennem mange år gjort og gør fortsat en forskel i branchen - på ægte medlemsdemokratisk vis og på nonprofit basis. Hvis vi fortsat lever op til det og til medlemmernes forventninger, så bliver de hellere end gerne i deres antenneforening. Ikke af pligt, men fordi de har indflydelse og kan se en fordel i at ”købe ind sammen”.

Fortæl den gode historie
FDA ønsker sammen med medlemsforeningerne at fortælle hele Danmark den gode historie om det, vi står for, og den forskel vi gør for den enkelte seer.

Vi skal være meget bedre til at markedsføre os selv. Der er absolut ikke mange points i ord som: stavnsbinding og tilslutningspligt. Men det er der i ord som konkurrencedygtig, frit valg, god lokal service, hurtigt og billigt bredbånd, web-tv, start forfra osv.

Vi skal i endnu højere grad brande og profilere antenneforeningerne som det frie og alternative valg til den kommercielle udbyder. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at ansætte en kommunikativ medarbejder til at hjælpe medlemsforeningerne med markedsføringen. Dette kan være i form af færdige pressemeddelelser, mere brug af lokalaviserne, tryksager efter foreningernes ønske og behov m.m.

Førstevalg
FDA ønsker fortsat at bidrage til, at medlemmerne står stærkt i konkurrencen, således at den lokale antenneforening er og bliver forbrugernes foretrukne førstevalg,

Det skal være med mulighed for flere valgfrie pakker og tilkøb af enkelte kanaler. Hertil frihed til at vælge mellem lave som høje hastigheder på internettet, der tilfredsstiller medlemmets behov, og det skal være til en særdeles attraktiv medlemspris.

FDA vil bakke foreningerne 100 % op med de tiltag, der skal til.

Foreningstanken som omdrejningspunkt
Er vi en forening eller en forretning?

Spørgsmålet presser sig på, efterhånden som antenneforeningerne ”tilpasser” sig det kommercielle marked. Tilbuddene kan fremadrettet blive mere uigennemskuelige for den enkelte.

Vi må som antenneforening finde ud af, hvordan vi vil differentierer os fra det kommercielle marked. Det bliver i høj grad det, vi skal profilere os på, og det er det budskab, vi skal kommunikere som ”salgsargumentet.”

Hvis vi skal sikre hinandens overlevelse, bliver vi nødt til at stå sammen i større fællesskaber. Det kan ske i form af formaliserede indkøbsfællesskaber, som har den pondus, der skal til for at tilvejebringe de udbud, som fremtidens tv- og internetforbrugere kræver. Det skal gøre os konkurrencedygtige - både på prisen og på produktet.

Fokus på medlemmerne
Vi skal have fokus på, hvad der tjener vore medlemmer bedst. Vi skal tænke endnu mere forening og endnu mindre os selv.

FDA inviterer derfor til dialogmøder rundt i landet. I dagene 11.,12.,13., og 14. marts lytter vi til dine ideer, synspunkter og input til det fremtidige samarbejde imellem FDA og medlemsforeninger.

Det vil være med til at forme grundlaget for den fremtidige strukturelle organisation i FDA. Vi ser frem til mødet med store forventninger til vores fælles fremtid.

Styr på økonomien
2012 har budt på mange udfordringer for FDA, og en af de største var af økonomisk karakter.

Hvor vi ultimo 2011 stod med et resultat på minus 592.000 kr., ser billedet for 2012 markant anderledes ud.

Regnskabet er ikke helt afsluttet, men FDA forventer at præsentere et overskud på godt en million kroner. Det er overordentligt tilfredsstillende og et velfortjent resultat af alle de indsatser og tiltag, der er gjort fra såvel medarbejderne som ledelsen.

Godt Nytår - 2013
Jeg vil gerne takke alle i branchen, der på den ene eller anden måde har støttet op omkring FDA og vores medlemmers virke.

Jeg glæder mig til det nye år med masser af udfordringer og opgaver, der gør denne branche spændende med nye teknologier og nye muligheder og gør det med en udviklingshastighed, der hvert år overgår sig selv.

Velkommen i den digitale virkelighed.