FDA Orientering nr. 4

Landsformand Carsten Karlsen opridser i lederen de varierede muligheder for videreudikling, der nemt kan fortone sig i hverdagens travlhed, og vores nye sekretariatschef Bjarne Ziegler medbringer erfaringer fra sit store engagement i andet foreningsarbejder for, at der er mange endnu ikke udnyttede ressourcer hos medlemmer også i antenneforeningerne.

De kan engageres til indsats på alle områder, og forskelligheden i baggrund og erfaring er en ofte upåagtet styrke.

En mulighed kan selv for små antenneanlæg være selv at drive det internet, der i dag må betragtes som et must i moderne kabel-tv anlæg. Der skal mindre til, end mange tror, fremgår det af reportagen fra et anlæg med 500 medlemmer.

Nyheden om, at Netflix og HBO via internettet melder sig i konkurrencen om seernes gunst og penge bekræfter, at der er nye muligheder og udfordringer. Det gælder både på inholdssiden og på den tekniske side. T2 Lite er et nyt begreb i sendeteknik – en mulighed vi også skal være opmærksomme på.

 

LEDER: Velkommen til den digitale verdens nye muligheder

Ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA

Når du læser dette, er den danske sommer 2012 formelt overstået, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi ikke fortsat kan få rigtig mange gode, og måske lune solskinsdage.
Sekretariatet i Nykøbing emmer af aktivitet lige fra piccolo til sekretariatchef, og i politisk afdeling arbejdes der på højtryk med FDA Messen 2012, som I kan glæde jer til.

Der er stor tilslutning fra udstillerne, ja faktisk har vi på nuværende solgt flere kvadratmetre end i 2011.

Der vil også komme spændende og interessante indlæg. Erfaringsmæssigt ved vi, at konferenceprogrammet kan ændre sig helt op til messen. Derfor vil jeg henvise til programmet på FDAs hjemmeside. Men alle bliver informeret om det endelige program, så vi undgår at nogle møder op til en aflyst konference.

Jeg opfordrer bestyrelserne til at deltage så talstærkt som muligt, så alle bliver opdateret med den sidste nye viden i branchen og dermed er klædt bedst muligt på i den digitale nutid.

Frivillige sammenlægninger

I det private erhvervsliv er det naturligt for virksomheder at konsolideret sig, enten igennem opkøb eller ved frivillige fusioner – for at stå stærkere i en øget konkurrence i et globaliseret marked.
Det kan vi i bestyrelserne i antenneforeningerne tage ved lære af og drage fordel af.

Kapacitetsomkostningerne, dvs. de faste omkostninger ved at drifte en antenneforening, bliver lavere pr. medlem, jo flere der kan benytte den  samme hovedstation, CMTS osv. Det er nok kendt, men det har yderligere den fordel, at der bliver flere bestyrelsesmedlemmer til rådighed for fællesskabet. Det kan være med til at tilføre ny energi og initiativ.

For små eller mindre foreninger kan en sammenlægning med en nabo-forening være den redningsplanke, der gør forskellen på fiasko og succes.
Små og mindre antenneforeninger udfordres ikke alene på større faste omkostninger pr. medlem, men også på nye teknologiske muligheder som web-tv, såvel indenfor som udenfor hjemmet, og start forfra. Der skal være de tilbud, slutbrugere ønsker.

Det er vigtigt, at vi kan sende det signal, at antenneforeninger følger med tiden og udviklingen.

Jeg vil i samarbejde med jer arbejde hårdt for, at vi kan realisere det så hurtigt som muligt og økonomisk fornuftigt.


Forretningsorienterede bestyrelser

Antenneforeningerne har i mere end 40 år tjent medlemmerne og hjulpet samfundet til mangfoldighed af tv-kanaler, uden at der er gået ud over det arkitektoniske i vore byer.

Bestyrelser har knoklet og brændt for at skabe disse muligheder, og vi skylder dem alle et stort tak for deres indsats.
Vi er ikke længere alene på markedet. Flere konkurrenter er kommet til, og dermed har vi fået konkurrence.

Hvis vi ser det fra husstandens synsvinkel, så skaber den øgede konkurrence flere valgmuligheder og billigere priser. I antenneforeningerne skal bestyrelserne indstille sig på at tænke mere kommercielt, men forblive non-profit.
 

Vi skal have kapital

Det private erhvervsliv har flere ressourcer og arbejder hver dag med at udvikle forretningen, fordi det skal forrente den investerede kapital - nogle dog med længere tilbagebetalingsperiode, end det har været sædvane.

Antenneforeninger skal ikke skabe overskud, men vi skal akkumulere penge for fortsat at kunne investere i udvikling og ny teknologi - uden nødvendigvis at skulle bede banken eller leverandører om at finansiere opgaven imod lange kontrakter og bindinger.

Det stiller krav til bestyrelsens begrundelser for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen.

FDA vil som brancheorganisation medvirke til at få sat fokus på bestyrelsen i form af kursustilbud. Bjarne Ziegler vil med sin fortid som chef i DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, kunne bidrage med viden og erfaring og sammensætte det rigtige hold af undervisere.
 

Synlig ledelse i hverdagen

Som landsformand vil jeg mere antenneforening og mindre kontor.

Med ansættelsen af Bjarne Ziegler som sekretariatschef i Nykøbing Sj. kan jeg nu trygt overlade de ansatte og driften af sekretariatet til ham.
Det skaber mulighed for, at jeg kan tage til flere medlemsarrangementer og få den gode dialog om jeres udfordringer og ønsker til, hvad FDA kan gøre for jer. Det har jeg længe set frem til.
 

FDAs økonomi

Vi har afsluttet det første halvår af 2012 regnskabet, og det tegner godt. Budgettet holdes, og forventningerne til hele året er, at vi kommer i mål med budgettet og dermed får vendt flere års underskud til et pænt overskud.
Overskud er helt nødvendigt for at vi i FDA fortsat kan udvikle nye tiltag, der gør det attraktivt at være medlem.