FDA Orientering nr. 2

Antenneforeningen er forårsklar

Årets anden udgave af FDA’s tidsskrift for antenneanlæg udkommer den 20. 4. 2012 med eksempler på, hvordan foreninger har gjort sig klar til at betjene medlemmerne med ny teknologi til gavn for medlemmerne.
Imponerende er den ildhu, hvormed en antenneforening tog næste skridt i en udvikling, der gribes til medlemmernes bedste. Det, der kunne gå galt, gik (næsten) galt, men så var det alligevel ikke værre – for lokal ildhu både løste problemer og banede vej for samarbejder med andre foreninger – trods lang afstand.

En anden forening fortæller, hvordan den bringer fiberkabler meget tæt på medlemmerne, men fortsat udnytter sit velrenommerede coax-net.

En tredje fortæller, at medlemmerne har valgt at droppe de analoge kanaler for at få plads til endnu mere, mens en fjerde giver sine gode erfaringer videre om, hvordan den med fordel afskaffede tilslutningsafgifterne.

Jo, der sker meget i de aktive brugerejede kabel-tv net.

 

LEDER: Hvorfor nøjes med fiber

Ved: Carsten Karlsen, landsformand
 

Tror elselskaberne at de har fået patent på at redde hele Danmark fra bredbåndsunderskud, eller har de bare lagt fiberinfrastruktur for 9 milliarder kroner i den danske muld i blind tillid til, at kunderne ville sige waooo og betale ved kasse 1?

Det minder mest af alt om en fibersprængning, når elselskaberne igen og igen stiller sig op på ølkassen foran Christiansborg og fortæller vidt og bredt enhver politiker, at årsagen til at de ikke kan få forrentet deres store investeringer udelukkende skyldes, at antenneforeningerne i kongeriget påberåber sig tilslutningspligt og dermed hindrer kunderne i at komme til fiberselskaberne.

Fakta er, at tilslutningspligten i visse lokalplaner og deklarationer kom for at hindre en uønsket skov af husantenner og paraboler i tættere bebyggelser. Samtidig var det en hjælp til en anden og bedre løsning for husstandene.

Antenneforeningerne var for manges vedkommende kommunale anlæg, der senere blev overdraget til brugerne og videreført af dem.

Medlemmerne i antenneforeningerne kunne med rette stille krav om kvalitetssignaler og udbygning af deres anlæg til tidssvarende teknologi. Det har været en løbende proces op igennem årene. Antenneforeningerne har investeret i tillid til, at de tilsluttede medlemmer var sikre ”kunder” i butikken, så de fortsat kunne være med til at afvikle den gæld, som var oparbejdet for deres skyld – og efter deres ønske.

Stavnsbåndet er ophævet og med alle de nye muligheder, de danske husstande har fået for at købe tv-signaler og internet-adgang fra andre end antenneforeningerne, er det da indlysende, at husstandene skal stilles frit til at vælge deres andel i de nye glæder.

Naturstyrelsen har fundet, at en afviklingsperiode på tre år for de eksisterende bindinger vil være passende. Herefter vil tilslutningspligten i lokalplaner og deklarationer være ude af kraft.

Alternativer til fiberbredbånd

I mange af FDA’s medlemsforeninger opretholdes og håndhæves tilslutningspligten slet ikke – og i øvrigt er det ikke antenneforeningerne, men kommunalbestyrelserne, der har opgaven. Det gælder også i områder, som er tæppebombet med fiberrør af elselskaberne, som har det. Det skyldes, at kunderne ikke ved, at de bare kan forlade deres antenneforening, mener elselskaberne. 

Vi har som antenneforeninger gode produkter, både på tv- og internetsiden. Dem sætter vore medlemmer stor pris på. De værdsætter også en god og lokal service, som ikke findes bedre i de fleste andre ”butikker”.
Vi sælger det, som medlemmerne har brug for og vil betale for.

Vi moderniserer til stadighed vores anlæg, og dermed kan medlemmerne også i fremtiden regne med, at den lokale antenneforening kan levere højhastighedsbredbånd på 100 Mbit eller mere i takt med at efterspørgslen er der.

Det er vigtigt, at hele Danmark får mulighed for højhastighedsbredbånd, men ikke nødvendigvis via fiber.

Strukturudvalg

Strukturudvalget har fastlagt dets første møde til den 8. maj 2012.
Udvalget skal belyse og fremsætte forslag til, om ledelsesstrukturen i FDA med fordel kan opbygges på en anden måde.

Der er behov for at modernisere bl.a. regionernes rolle. Regionerne kan med fordel  slås sammen til færre, men større enheder. Det vil blive muligt at sammensætte en regionsbestyrelse ud af et større antal foreninger, der både kan arbejde ”globalt” og formidle lokalt. Endvidere er det vigtigt at ikke alle arbejder på at løse de samme opgaver, men at fordele de mange opgaver på forskellige regioner. Det betyder at vi får løst flere opgaver på kortere tid, men til glæde for alle i FDA.
Det er meget at tage fat på, og jeg glæder mig til det første møde i strukturudvalget. Det skal komme med et oplæg til landmødet – et oplæg om en struktur for et FDA, der er klar til at imødegå fremtidens udfordringer til gavn for medlemmerne i et stærkt kommercialiseret marked.

Markedsføring

Vi skal som antenneforeninger blive endnu bedre til at markedsføre os i vores lokale område. Vi skal fortælle om det, som antenneforeningerne kan, også på internetsiden. 

Andre forsøger at fortælle vore medlemmer, at vi er gamle og støvede - et levn fra 70’erne. Vi skal ud i pressen og fortælle, at vi ikke kun var pionerer, men at vi har udviklet os i takt med brugernes behov.

Det er gode historier. Vi kan roligt fortælle om, hvad vi kan, hvad vi gør, og hvorfor medlemmerne fortsat kan regne med os som leverandører - fordi vi er i takt med udviklingen.
Internet var på et tidspunkt et ”add on” produkt i vores foreninger. Nu er det et hovedprodukt, som næsten alle efterspørger. Derfor skal vi være konkurrencedygtige både på hastighed og på pris.

Eget internet

Det kan vise sig vigtigt, at antenneforeningerne selv fastsætter priser og hastigheder for at matche lokale udfordringer. En af løsningerne er EGET INTERNET.

Den store udfordring i EGET INTERNET er, at bestyrelsen skal føle sig sikker på ikke at stå med en kæmpeopgave, som den ikke er gearet til eller ikke ønsker at stå ene med.

Der er heldigvis løsninger på disse udfordringer, og derfor kan det for foreninger der overvejer EGET INTERNET kun gå for langsomt.
En god start kunne være at kontakte ERFA-Gruppen Internet.
En stor sidegevinst ved EGET INTERNET er den indtjeningsmulighed, der ligger og venter. Den kan betale for den videre udbygning af antenneanlægget og dermed være en fordel for antenneforeningen og for dens medlemmer.