FDA Orientering nr. 5

Lederen: FDA er udfordret … også af os selv

TV 2 får sin vilje de fleste steder

Sommerhus-nej til betalings-kanaler

LER udvider pligten til at spørge til alle arealer

Kun digital pligt for must carry-kanalerne

FDA Messe og Landsmøde 2011

Nordisk tv-kanal om mad er ved at blive bagt

Ny tv-kanal er især for kvindelige seere

Regionale tv-kanaler bakkes op

FritValg eller Ekstrakanaler – samme koncept

DAB radio i kabel-tv net

Kabelanlæg med MPEG-2


LEDER: FDA udfordret - også af os selv

Ved Poul Juul, landsformand

De udefra kommende udfordringer for antenneforeningerne står i kø: Stop for MPEG-2 og overgang til MPEG-4, nye MUXer, 800 MHz-båndets anvendelse til mobilt bredbånd og med ind- og udstråling i utætte husinstallationer, fortsatte prisstigninger, TV 2 som betalingskanal og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag vedr. markedsforholdene i tv-branchen. Den komplette liste er meget længere.

Det er fælles udfordringer for alle antenneforeninger, som vi kan hjælpe hinanden med at finde løsninger på gennem FDA.

Men der er også forskel på antenneforeningerne. Nogle har tæt tilknytning til en bestemt leverandør. Andre tilhører gruppen ”frie antenneforeninger”, der selv køber ind på et mere åbent marked. Store antenneforeninger kan selv håndtere meget mere end små antenneforeninger har kræfter til.

FDA skal have noget at byde på for alle antenneforeninger, for ellers falder vores fællesskab fra hinanden til skade for alle.

Vi er en forbrugerbevægelse

Udgangspunktet for arbejdet i en antenneforening er, at nok er vi amatører, men vi er interesserede, engagerede amatører og lidt tekno-freaks. Vi ser muligheder for, at vores lokalområde kan få en bedre og billigere service vedr. tv, radio og internet, end de kommercielle distributører tilbyder.

På det tekniske område var fortiden mere enkel. Frekvenser, teknisk kvalitet og simple målinger af decibel og mikrovolt. I dag er teknikkerne mere udfordrende og handler om bits, bytes, multiplex, mega, giga, QAM, EdgeQAM, CMTS, OTT, HbbTV, Smart TV osv.

Midt i alt dette tillader vi os fortsat at befinde os som antenneforeninger. Vi ser muligheder. Vi er en forbrugerbevægelse. Vi hylder forbrugerdemokratiet. Mest muligt frit valg. Men også valg i fællesskab.

Hver for sig kan vi ikke følge med

Vores marked er domineret af to store virksomheder, YouSee og Stofa. De vil hver for sig gerne foran og tjene penge. De er dygtige til begge dele. Og så har de store stabe af dygtige medarbejdere, som gerne vil hjælpe os, men som samtidig fratager os vores selvbestemmelse.

Hvad er vores demokrati egentlig værd, hvis vi i foreningerne ikke engang kan beslutte noget så væsentligt som kanaludbud og priser?

Vi må stille os det spørgsmål, om vi fortsat kan følge med som antenneforeninger.

Både den kommercielle og den tekniske udvikling truer os. Den enkelte antenneforening kan ikke følge med alle steder og mange nøjes derfor med at følge med hos den egen leverandør. Selv om de har gode og spændende nyheder, har de fleste af de nye tiltag til formål at markedsføre leverandørerne og at tjene penge. Den enkelt antenneforening kan ikke følge med på alle relevante områder, hos alle leverandører, deltage i alle relevante nationale og internationale møder, have kontakt til alle relevante politikere og offentlige myndigheder.

Vi er pressede

Det skal ikke skjules, at udviklingen af ”Det Nye FDA” siden 2008 har kostet penge, og at FDAs økonomi i øjeblikket er presset. Desværre er vi i den situation, at et flertal af FDAs hovedbestyrelsesmedlemmer i den situation bruger mere tid og flere kræfter på interne, organisatoriske diskussioner, fejlfinding og personfnidder end på at bidrage til løsning af de udfordringer, antenneforeningerne står midt i.

Det ligner situationen, FDA var i for tre år siden, og de fleste aktører er de samme.

FDA har mulighed for at gøre meget mere for alle sine medlemsforeninger, end vi hidtil har gjort. De uudnyttede muligheder flokkes om os. Men de bliver ikke taget op, fordi vi ikke er enige, fordi vi ikke har strategisk fokus, og fordi vi ikke har ressourcer nok til at gøre alt det, vi kunne gøre for antenneforeningerne.

Udvikling af FDA

Der er brug for at udvikle FDA, FDAs arbejde og FDAs organisation. Arbejdet er allerede i gang: Etablering af ERFA-grupper er et godt bidrag til ændring af FDA. Man samles i de grupper, hvor man har daglig tilknytning til en leverandør eller et interesseområde. Og samles for hele landet.

FDA har også brug for mere viden. Ikke viden om fortiden, om hvad vi plejer at gøre, men viden om og indsigt i, hvad fremtiden kan bringe. Og evne til at omsætte denne viden til strategisk udvikling af antenneforeningerne.

En forældet struktur, der kun satser på geografiske regioner er et af problemerne. Mangel på fornyelse et andet. Mangel på
ressourcer er en tredje udfordring. Alle vil det gode, men vi har ikke ressourcerne til det.

Ny struktur for FDA

Derfor må FDA nødvendig have en ny struktur, en ny ledelsesstruktur og mulighed for at bruge ressourcer på de ting, som er væsentlige for antenneforeningerne.

I stedet for geografisk opdeling i regioner og meget høj anciennitet, skal vi have en hovedbestyrelse eller et andet ledende organ, der repræsenterer relevante leverandør- og interesseområder, alle størrelser af antenneforeninger, evne til strategisk tænkning, viden og erfaring på relevante fagområder og selvfølgelig stadig geografisk spredning.

”We have met the enemy and he is us” lyder et berømt citat. På godt dansk: Vi er vores egne værste fjender. For vores udsyn og forståelse af fremtiden er overskygget af vores egne erfaringer, fordomme og uvidenhed. Det er en farlig situation.

Vi skal holde op med at være vores egne værste fjender. Det skal vi drøfte og beslutte os for på FDAs landsmøde den 6.11.2011.