FDA Orientering nr. 4

Velkommen til FDA Messe og Landsmøde

TV 2 i eller efter grundpakken?

Hvad skal grundpakken indeholde?

Boxer tilbyder TV 2 som ekstrakanal

Nordvision sætter rekord og udvikler nye formater

Modstand mod fælles nordisk tv-kanal

Internet som en del af huslejen

Antenneforenings aftale med kommune blev afvist

Krav om spærring af hjemmeside afvises

Kollektivt eller individuelt valg af tv-kanaler?

Stofa måtte opgive at købe Canal Digital

Bredbåndsselskaber fører sig ulovligt frem


LEDER: Velkommen til FDA Messe og Landsmøde 2011

Ved Poul Juul, landsformand

Når dette læses er der mindre end to måneder til årets store FDA-begivenhed: Messe og landsmøde, der finder sted 4.-6. november 2011 og lige som de foregående to år på Hotel Legoland i Billund. Direkte invitationer er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af FDA.

For mange antenneforeninger er deltagelse i messe og landsmøde en fast årlig begivenhed for alle bestyrelsens medlemmer. På messen er samlet ca. 50 leverandørfirmaer, der viser deres nyheder. Her er mulighed for såvel at møde og tale med de sædvanlige leverandører, som at møde andre leverandører og at høre om deres fortræffelige produkter og services. Liste over firmaer og praktiske oplysninger ses på side 14.

Mange udfordringer

Både antenneforeningerne og FDA står over for store udfordringer i det kommende år:
- 800 MHz-båndet (790-862 MHz) skal fremover anvendes til mobilt bredbånd. Det gælder for hele Europa, og det betyder omlægning i DTT nettet og risiko for forstyrrelser på kabelnettet, som fortsat skal anvende de samme frekvenser.
- Endeligt stop for MPEG 2 på DTT-nettet og overgang til MPEG 4.
- Nye MUXer.
- Service over for slutbrugerne, antenneforeningernes medlemmer.
- Dårlige og utætte husinstallationer.
- Fortsatte prisstigninger på tv-kanaler, f.eks. som følge af dyre sportsrettigheder og nye mellemhandlere på sportsområdet.
- TV 2 bliver betalingskanal og udgår som ”must carry”.
- Nye realiteter i branchen efter Stofas aflyste fusion med Canal Digital.
- Fortsat politisk interesse omkring frit valg og udbud af enkeltkanaler.
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse og beskrivelse af markedsforholdene i tv-branchen.
- Fortsat pres på antenneforeningerne for at klare sig i en verden med fortsat teknisk udvikling og stadig hårdere konkurrence.
- Fortsat usund konkurrence fra el- og fiberselskaberne, der stadig ikke skal skabe overskud, men konkurrerer ved at trække på milliarderne i pengekassen.
- Fortsat ufine angreb på antenneforeningerne i strid med lovgivningen.
- Omlægning af Copydan-taksterne i et mere forståeligt system.
- Ny lovgivning om afskaffelse af tilslutningspligt.

Få mere viden

Mange af disse emner vil blive diskuteret mand til mand, når man mødes, men de vil også blive belyst og diskuteret på en række konferencer både fredag og lørdag (se foreløbigt program side 15).

Netop blandingen af de mange kommercielle udstillinger og en række konferencer skaber alsidighed og balance, og det giver mulighed for seriøse overvejelser om vores udfordringer.

Men vi har også mange fælles muligheder:
- Forhåbentlig en landsdækkende fiberring.
- Bedre mulighed for at drive eget internet.
- FDAs mulighed for at producere og drive flere prisrigtige tilbud til antenneforeningerne, f.eks. som distributør af TV 2.

Om og hvordan, vi skal udnytte vores muligheder for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer, bliver der lejlighed til at diskutere og beslutte på landsmødet søndag den 6. november 2011.

Antenneforeningernes talerør

FDA har i det forløbne år på vegne af de antenneforeninger, der er medlem af FDA, markeret sig på en række områder af betydning for både det enkelte anlæg og for fællesskabet af alle foreninger.

FDA har også etableret en platform og netværk til myndigheder og alle betydningsfulde dele af branchen. Det giver mulighed for en fortsat styrkelse af fællesskabet til gavn for alle.

FDA-foreningerne repræsenterer tilsammen skønsmæssigt en anlægs- og handelsværdi på 3 – 4 mia. kr. og en årlig omsætning på over 1 mia. kr. Der er altså mange penge i spil.

Derfor er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer kommer af huse og skaffer sig ny viden og mere indsigt, så vi alle bliver bedre rustet til at træffe de mange beslutninger, der skal træffes året igennem. Derfor er det også vigtigt, at der på landsmødet bliver truffet beslutninger, der styrker FDAs muligheder for at finde fælles løsninger.

Der er heldigvis også tradition for, at vi bruger aftnerne under messen til et godt måltid og hyggelige samvær med kolleger fra andre antenneforeninger og de mange kyndige repræsentanter for vores leverandørfirmaer.

På gensyn

En særlig opfordring skal lyde til nye medlemmer og til antenneforeninger, der ikke plejer at deltage i messe og landsmøde: Giv det en chance. Benyt denne ene årlige mulighed for at møde hele branchen og hele markedet for antenneforeninger. Få ny viden og information – og mød kolleger fra hele landet. Send snarest jeres tilmeldinger.

På gensyn den 4.-6. november 2011 i Billund.