FDA Orientering nr. 3

Lederen: Mere konkurrence, tak

TV2 i betaling og DR1 næsten hd-tv

Tvinges vi reelt til at lukke for analogt tv?

Plejehjems tv-pris fordoblet, da antenneforening blev smidt ud

25 år med stor opbakning til antenneforening

Principsager en væsentlig del af FDAs medlemsservice

Anonyme anmeldelser af to antenneforeninger

Dokumentarfilm om nabolands-tv

Kæmpe afskrivninger på elselskabernes fibernet

Store besparelser på køling i hovedstationer

 

LEDER: Mere konkurrence, tak

Ved: Poul Juul, landsformand

Konkurrence er nødvendig for at et marked kan finde priser, der skaber balance mellem udbud og efterspørgsel.

I disse måneder undersøger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat, om Stofas køb af Canal Digitals Kabel-TV sektion vil skade konkurrencen på vores marked. Reglerne om fusionskontrol betyder, at overtagelsen ikke må gennemføres, før den er godkendt, og at det kan være nødvendigt at stille betingelser for, at de to virksomheder kan få en fusion godkendt.

Frisk pust taber pusten

FDA har et fint forhold til både Stofa og Canal Digital. Men FDA mener, at der er risiko for, at fusionen kan skade konkurrencen.

FDA har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peget på mulige skadevirkninger, særligt fordi antallet af store distributører reduceres fra tre til to. Erfaringer fra Belgien med geografisk adskilte kabeltv-distributører er ikke gode. Det fremmer ikke konkurrencen.

Samtidig har FDA peget på, at Canal Digital har været et frisk pust i markedet, idet det med mere frit valg og fleksibilitet har udfordret både Stofa, YouSee og Viasat. Mange af de antenneforeninger, der har valgt Canal Digital, har tidligere haft YouSee eller Stofa som leverandører, og det kan være problematisk, at de fremover tvinges til at vælge en leverandør, de tidligere har fravalgt.

Konkurrencen ikke fremmet

Der vil også – hvis fusionen gennemføres uden betingelser – være færre til at afgive tilbud, når antenneforeningerne ønsker at købe ydelser. Det vil føre til stigende priser.

FDA er derfor meget tilfreds med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver Stofa-Canal Digital-fusionen et ekstra grundigt eftersyn. FDA har da også bistået styrelsen med en række oplysninger, og styrelsen har gennemført et interview med samtlige formænd for FDAs medlemsforeninger, så de på denne måde har haft mulighed for direkte at påvirke beslutningen.

Mange mener, at konkurrencen allerede blev alvorligt skadet, da YouSee købte A+ og senere Nordit. Man undrer sig over, hvorfor myndighederne ikke greb ind over for disse fusioner.

FDA er enig i, at disse opkøb har skadet konkurrencen. Men dengang var reglerne for fusionskontrol beklageligvis ikke så skrappe, som de har været siden 1. oktober 2010.

Åbne vilkår

YouSee og TDC har i forbindelse med Marked 5-sagens behandling i IT- og Telestyrelsen og Teleankenævnet argumenteret stærkt og godt for betydningen af fri konkurrence. Det vil FDA godt kvittere for. YouSee og FDA har langt hen ad vejen
været enige i denne sag.

I FDA og antenneforeningerne skal vi blive stadig bedre til at fastholde YouSee, Stofa og andre leverandører på, at der skal være fri og åben konkurrence. Vi skal i regioner og erfa-grupper tale åbent sammen og sammenligne priser og vilkår.

Vi skal forlange åbne prislister og specificerede tilbud. Og vi skal hele tiden være i markedet for at finde bedre løsninger og vilkår for vores anlæg. Kun ved at agere aktivt i et marked holdes konkurrencen levende.

For lange bindinger

Det er i den forbindelse helt uforståeligt, at Stofa stadig indgår kontrakter med op til syv års binding. Og uforståeligt, at antenneforeninger accepterer det.

FDA anbefaler, at kontrakter maksimalt må have en varighed på tre år. Vi er også helt overbevist om, at det er meget billigere at få en bank til at finansiere et anlægs udbygning, end at få en leverandør til at gøre det.

Elselskaber satser højt

Med FDAs planer om at få etableret en fiberring leveres et selvstændigt bidrag til at forbedre konkurrencen. Det skaber mulighed for, at antenneforeninger kan levere ydelser til hinanden, og at mindre internetoperatører kan levere til antenneforeningerne.

På et område halter konkurrencen stadig alvorligt. El- og fiberselskaberne søger stadig fodfæste på markedet ved at bruge af deres enorme kassebeholdninger, tjent på overpriser på el, til at etablere en ny forretning.

Der er nu grund til at antage, at det aldrig lykkes. Dette forårs regnskabsmeddelelser (se side 17) viser igen massive nedskrivninger på investeringer og manglende opfyldelse af kommercielle planer og forventninger.

Spild af forbrugernes penge

Det skader ikke konkurrencen, at virksomheder går ind på et marked og taber penge. Tværtimod. Men det skaber heller ikke
en sund konkurrence, når virksomheder på et tvivlsomt grundlag og uden indsigt i deres nye marked smider om sig med penge
uden hensyn til, at det en gang skal kunne løbe rundt.

Som andelsselskaber smider el- og fiberselskaberne om sig med forbrugernes penge.

Kikkert for det blinde øje

Når man ser den grundighed, hvormed Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer planerne om fusionen mellem Stofa og Canal Digital, er det helt uforståeligt, at hverken statslige myndigheder eller politikere interesserer sig for el- og fiberselskabernes usunde forretninger og enorme pengespild.

FDA gjorde i 2010 videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen opmærksom på forholdet. Men ministeren satte desværre kikkerten for det blinde øje.