FDA Orientering nr. 4

Et bedre alternativ blev valgt fra

Om få år skal en stor del af radioapparaterne skrottes. Det bliver følgen af mediepolitikernes beslutning om at satse på DAB+ som afløser for DAB og senere også for FM. Allan Jusjong peger på to store problemer: Når digital radio om kort tid udbygges med flere kanaler, bliver det i DAB+, som de hidtil solgte DAB-radioer ikke kan modtage. Dertil kommer, at intet tyder på, at lydkvaliteten bliver hævet. Det går nemlig ud over antallet af radiokanaler. Politikerne valg var ikke let. Bedre digitale radiosystemer end det gamle DAB findes. Men dem kan de nuværende DAB-radioer heller ikke modtage.

20 år med og for FDA

Tina Boye har netop rundet 20 års anciennitet i FDA. Dermed har hun meget aktivt været med i udviklin­gen af FDA, der var stiftet og oparbejdet på et meget beskedent grundlag kun fem år tidligere. Som leder af vores sekretariat er Tina en meget central person i FDA systemet - og meget erfaren. I et interview fortæller hun om de 20 spændende år, det foreløbig er blevet til.

Orkan over Skagen

Med store, ulovlige skilte varsler Bredbånd Nord orkanstyrke over Skagen. Her er man vant til orkanagtig blæst, så den kommende konkurrent ryster ikke Skagen Antennelaug, der løfter sløret for laugets videreudvikling af dets internet - opbygget efter brugernes behov.

Nabolands-kanalerne bliver set

Med uvished om behovet satte Copydan Kabel-tv sig i spidsen for at få danske tekster på public servicekanaler fra vore nabolande. Men det blev så godt modtaget, at antallet af husstande med mulighed for at se svensk og norsk tv steg kraftigt fra 2009 til 2010 og lidt mindre for de to tyske, som i forvejen lå i top.

Skattepligt som hidtil

Det vakte furore hos mange, som i avisen læste, at nu var antenneforeningerne dømt skattepligtige. Oplysningen bygger på en misforståelse. Antenneanlæg er hverken mere eller mindre skattepligtige end hidtil. Vi for­klarer hvorfor.

Canal9 lærte af furoren

Den nye, kombinerede underholdnings- og sportskanal Canal9 justerer både kurs og pris efter det første år. Fodbold-VM betegnes som en stor succes for kanalen, mens underholdningsdelen får en indholdsjustering, siger den nye kanal­chef, som sætter trumf på med en månedlig prisnedsættelse på 6 kr. pr. husstand fra 1. januar.

Behersket hd-tv interesse

Fodbold-VM medførte nok et forøget brug af hd-tv, men ikke det helt store, og en af forklaringerne er sikkert, at ekstrabetaling for hd-tv kanaler holde interessen nede.

Stofa får flere muligheder

Med salget af Stofa til et investeringsselskab forventer Stofa at få midler til yderligere ekspansion.
Trådløst ligger lige for.


LEDER: Digitalisering 2.0

Ved Poul Juul, landsformand

I 2009 gennemførtes første fase af digitaliseringen: Vi fik digitalt tv. Overgangen gik stort set gnidningsfrit. Måske fordi fleste fortsat har analogt tv ved siden af det digitale. Danskerne har dog taget fladskærmene til sig. Det viser meget store salgstal. Det var Digitalisering 1.0.

Det betyder ikke, at alle udnytter de mange digitale muligheder. F.eks. har brug af hd-tv slet ikke levet op til forventningerne. Måske fordi fortsat analogt tv giver mange den tanke, at alt er som i gamle dage, og at digitalt tv blot er et supplement. Men det er forkert.

Færre analoge kanaler

Digitalisering 2.0 er i fuld gang med omfattende forandringer. F.eks. med Home Trio, som tilbyder digitalt tv leveret gennem telefonstikket med ADSL-teknologi.

Det påvirker antenneforeningernes markedssituation.

Vores kabelnet er ikke mere tv- og radionet. Det er højtydende digitale bredbåndsanlæg. Mange net er udbygget til 862 MHz, men det ser ud til, at vi om nogle år må standse anvendelsen af frekvenser over 790 MHz, fordi Danmark lige som Norge, Sverige og Tyskland har besluttet at anvende frekvensområdet til trådløst bredbånd.

Det fjerner 10 af vores bedste UHF-frekvenser og giver os konkurrence. Vi må derfor gøre indhug i de analoge kanaler, der jo hver kan rumme 5-6 SD-kanaler eller 3 HD-kanaler.

Krav til nettene

Dårlige husinstallationer er et meget større problem for digitalt end for analogt tv, og pixellerede billeder må ikke blive en accepteret standard.

Hd-tv vil blive mere udbredt, og 3D-tv er på trapperne. Individuelt valg af udsendelser og tidspunkter bliver almindeligt.

Start forfra-funktionen, adgang til tvarkiver og Video On Demand bliver almindeligt. Det kræver kapacitet i nettene. Nye distributions- og handelsformer vil udfordre os.

Digital radio som DAB har eksisteret i mange år, men er aldrig blevet særlig udbredt. Det kan derfor undre, at politikerne vil satse på DAB, som er en forældet teknologi, hvis værste konsekvenser er forringet lydkvalitet i forhold til FM. Altså det stik modsatte resultat af tv-området, hvor digitaliseringen har givet bedre billedkvalitet (men endnu ikke god lyd).

Sammenhold giver styrke

Er vi i antenneforeningerne klar til disse udfordringer?

Antenneforeningerne har mulighed for at levere til de bedste priser, for vi skal ikke skabe overskud til investorer. Vi kan og skal levere en buket af muligheder: En billig grundpakke med must carry- og andre næsten gratis kanaler. Men også det brede udvalg for de, der vil have 30, 50 eller flere tv-kanaler. På bredbåndområdet skal vi kunne levere både fra det langsomme til 20 eller 50 og senere 100 MB/s.

Kan vi klare det? Ja, ved at være sammen i FDA kan alle antenneforeninger uanset størrelse styrke sig til at klare fremtiden som uafhængige foreninger. FDA arbejder i øjeblikket med en række projekter, der skal gøre det nemmere at være antenneforening
i fremtiden.

Erfaring kan også skygge

Det er afgørende for en antenneforening at have en bestyrelse, der aktivt forholder sig til de nye muligheder og udfordringer. Antenneforeningerne og FDA har mange aktive bestyrelsesmedlemmer med stor erfaring. Det er en styrke. Men lang erfaring
kan også skygge for udsynet. Hvis 30 års erfaring er 1 års erfaring gentaget 30 gange, bliver det en forhindring.

Vi skal lytte til vores kunder, d.v.s. medlemmerne. En god måde at gøre det på er til stadighed at søge at inddrage nye og yngre folk i bestyrelsesarbejde. Så vi kan lære dem vores erfaringer, men også lytte til deres ideer og ønsker.

Af og til giver bestyrelser op og lukker foreninger. Man ser de mange udfordringer som forhindringer ved siden af en travl hverdag. Man lader sig besnakke af leverandørfirmaernes sælgere til at forære sine anlæg til en kommerciel udbyder, så man slipper for alt bøvlet.

Det er ikke klogt. Vore anlæg er mange penge værd. I en aktuel sag ved Vestre Landsret bliver det lige nu prøvet, om Esbjerg
kommune var berettiget til at sælge sit antenne- og bredbåndsanlæg til YouSee for 265 mio. kr. En borger, der har betalt indskud, forlanger gennem sagen at få sine 8.000 kr. tilbage fra kommunen.

Om retten godkender det er ikke sagen her. Derimod viser sagen, at YouSee har købt et anlæg, der trænger til reparation og opgradering for 8.000 kr. pr. tilslutning. Et anlæg har altså også værdi, selv om teknikere kalder det nedslidt. Derfor skal antenneforeningerne ikke forære deres anlæg bort. Det er at snyde sig selv og medlemmerne.

Tiltræk de engagerede

Det er spændende at være bestyrelsesmedlem i en antenneforening. Man får indblik i tv-forhold, digital teknik, elektronik, kommercielle og driftsmæssige forhold og drift af en lille virksomhed.

Der er masser af udfordringer, der kan tiltrække engagerede folk. Men de skal oftest have en opfordring. Derfor er det en pligt for os alle at finde vores efterfølgere. Så ved siden af at fastholde erfaringen, er det en pligt for os alle til stadighed at arbejde på at inddrage nye i arbejdet. Det er den bedste sikring af antenneanlæggenes fremtid.

Når forandringens vinde blæser, er der nogen, der opsætter læhegn. Andre bygger vindmøller. Dem der ikke følger med, bliver kørt over.

Digitalisering 2.0 er ikke bare teknik. Det er også marked, udvikling og ledelse. Det gør det ikke mindre spændende.