FDA Orientering nr. 6

Det Nye FDA

Efter det vellykkede landsmøde og den store FDA Messe i Billund gør landsformand Poul Juul status over det forløbne år, men fremhæver især landsmødets enstemmige tilslutning til, at FDA definerer sine opgaver som interesseorganisation, forbrugerorganisation og serviceorganisation for 322 antenneanlæg, der servicerer 330.000 husstande.

Nej og ja til dobbeltbetaling

Det har vakt betydelig opmærksomhed, at hollandske kabelnet har fået dom for, at de ikke som de danske skal betale dobbeltlicens. FDAs juridiske konsulent Lars J. Knudsen gennemgår dommen – som er appelleret. Hvis den står fast kan den får afgørende indflydelse på de danske regler.  

Kulturminister Carina Christensen er ikke indstillet på at ændre noget. Vi bringer hendes begrundelse for, at alting skal være som vi er vant til – på dette område.

Danske tekster på fremmede kanaler

En af årets nyskabelser er danske tekster på tv-kanaler fra nabolandene. Det blev på festlig vis officielt markeret i Billund med skuespilleren Ghita Nørbye som førstedame – med Erna Iversen – jo hende/ham fra fjernsynet – på morsom slap line.

Et broget messebillede

Det var første gang, FDA Messen blev holdt i Billund, hvorfra vi i fotos og tekst har samlet indtryk af en fortsat meget aktiv branche med engagerede medarbejdere – og lige så engagerede repræsentanter for seerne landet over.

Også i år indbød nye tv-kanaler til opmærksomhed, dels på messen, dels i den digitale æter med risiko for både at være født i og at skulle leve i glemsel. Det er de mange nye ikke-kommercielle kanaler på den såkaldte mux 1.

Foreløbig er deres kendetegn at de er mange. De er også fælles om risikoen for ikke at blive set.