FDA Orientering nr. 5

Velkommen til den digitale verden

Mindre end en uge efter sendemasternes overgang til at sende digitalt holdes årets FDA-Messe, der er Nordens største fagmesse på vores område - og landsmødet i Billund. Landsformand Poul Juul konstaterer, at de frie antenneanlæg er vel forberedt til den tekniske overgang og velrustet i markedet med nye udfodrere til seernes tid og pengepung.

4 nye tv-kanaler og de 220 andre

Få er klare over, at Danmark med digitaliseringen får 220 nye tv-kanaler foruden de fire kendte fra DR og Folketinget. Det er de såkaldt folkelige kanaler, der udgør så broget et billede, at få kan overskue dem. Hvor mange vil se dem?

60 år med analogt tv rinder ud

Bjarne D. Nielsen - der sørgede for de korrekte rammer til Krøniken - ser tilbage på det analogt sendte fjernsyn, der langsomt dør ud efter 60 år.

Strid om sportskanal kom på gavlen

En hel by var i foråret optaget af en hidsig debat om, hvorvidt antenneforeningen skulle sende (betale) en sportskanal. Tilhængerne fik deres vilje, og nu mindes byens kampen med endnu et gavlmaleri.

Løser uenigheder i samarbejde

Efter 10 år i retten om tv-pakker enedes FDA og Viasat om at løse fremtidige konflikter billigere og hurtigere i forhandling og eller om nødvendigt i voldgift.

Betragtninger over 27 år i FDA

Helmuth Kroer har forladt formandsposten i FDA Region 1 - som afslutning på 27 års arbejde i og for FDA. Det er en spændende tid, han husker tilbage på og trækker minder fra i en afskedsartikel.

Betalingskanaler skal ud af grundpakkerne

Public service-forpligtelsen såvel som alsidighedsprincippet udtyndes, hvis myndighederne ikke fastholder den oprindelige hensigt med forbud mod betalingskanaler i antenneanlægs grundpakker står der i en appel fra FDA.

Hd-tv er altid hd-tv - eller er det?

Begrebet hd-tv er blevet et så stort salgsargument, at det ikke altid er, hvad forkortelsen står for: tv-udsendelser i høj billedopløsning.

Telestyrelsen vil tage kapacitet fra antenneanlæggene

Den kalder det digital dividende - men vil inddrage den, før den er klar til udbetaling.

Gør det selv digitalisering

Det såkaldt digitale spejl blev af de store leverandører omgivet med så megen mystik, at nogle troede, at det kun er for de store. Flere små har vist, at det var forkert. Senest har Morud gjort det for 100 kr. pr. medlem.